Espen Løken (69)

Rådgiver i Industri Energi, redaktør i LabourStart, sekretariat for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter
Tidl. sekretariatssjef, Industri Energi, forsker, Fafo, hovedtillitsvalgt, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund
Utdannet: Diplombibliotekar
Fødested: Asker

20. mars 1955

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00