Espen Løken (68)

rådgiver, Industri Energi, ansvarlig for «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter», redaktør, LabourStart, styreleder, Manifest Tankesmie
Tidl. sekretariatssjef, Industri Energi, forsker, Fafo, hovedtillitsvalgt, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund
Utdannet: Diplombibliotekar
Fødested: Asker

20. mars 1955

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon