Frode Alfheim (56)

Forbundsleder, Industri Energi, leder, LOs olje- og gassutvalg
Tidl. nestleder, Industri Energi, nestleder, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund, politisk rådgiver, Forsvarsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Fødested: Dønna

25. juli 1967

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00