Gro Sandkjær Hanssen (50)

Forsker I ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet og Professor i by- og regionplanlegging ved NMBU
Utdannet: Ph.d. i statsvitenskap ved Universitet i Oslo

14. mai 1973Hjemmeside

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00