Hans Henrik Scheel (67)

Finansråd, Finansdepartementet
Tidl. administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå, ekspedisjonssjef, Skatteøkonomisk avdeling, Finansdepartementet
Utdannet: Cand.oecon. (Universitetet i Oslo, 1985)

22. september 1956

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00