Inge Lorange Backer (78)

Setteombud, sivilombudet, medlem, Bioteknologirådet, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Tidl. ekspedisjonssjef, Justisdepartementets lovavdeling
Meritter: Æresdoktorat (Uppsala universitet)
Utdannet: dr.jur (Universitetet i Oslo, 1987)
Fødested: Oslo

19. mars 1946

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00