Kirsten Sandberg (70)

Professor, instituttet for offentlig rett (UiO), setteombud, sivilombudet
Tidl.: leder, FNs komité for barns rettigheter,
Meritter: Æresdoktorat (Lunds universitet), æresdoktorat (Aalborg universitet)
Utdannet: Dr. juris (Universitetet i Oslo, 2003)

23. april 1954

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00