Marianne Borgen (72)

Ordfører, Oslo (SV)
Fødested: Oslo

2. juni 1951

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon