Morten Kjørstad (54)

Direktør, statens naturoppsyn, Miljødirektoratet
Tidl. forskningssjef, Norsk institutt for naturforskning, fagdirektør, viltseksjonen, Miljødirektoratet, seniorrådgiver, Direktoratet for naturforvaltning
Utdannet: Cand.scient., terrestrisk økologi (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Fødested: Mo i Rana

9. mai 1969

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00