Nils T. Bjørke (64)

Stortingsrepresentant (Sp), 2. visepresident, Stortinget, medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Tidl. 4. visepresident, Stortinget, leder, Norges bondelag
Utdannet: agronom (Voss jordbruksskule)
Fødested: Voss

9. mars 1959

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00