Ole Kristian Rigland (49)

Ledende advokat Regjeringsadvokaten, ansvarlig for fagområdene sivilprosess, skatterett, avgiftsrett, trygd og pensjon
Tidl.: Universitetslektor, Universitetet i Oslo, utreder, Høyesterett, advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR DA
Utdannet: Cand.jur, (Universitetet i Oslo, 2001), møterett for Høyesterett (2009)
Fødested: Bærum

19. juni 1973 Hjemmeside

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon