Trond Nordby (79)

Professor emeritus, institutt for statsvitenskap (UiO), professor II, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Fødested: Hofoss

6. juli 1943

E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon