Priser per nisje i NOK eksklusiv MVA

1 bruker 5 988

Opp til 5 brukere kr. 12 585

Opp til 10 brukere kr. 16 515

Opp til 20 brukere kr. 22 832

Opp till 30 brukere kr. 30 833

Opp til 50 brukere kr. 39 348

Opp til 100 brukere kr. 67 234

0:000:00