22. september 2022

Vilkår og betingelser for annonser (bedrift)


Inngåelse av avtale og kontaktinformasjon 

Disse vilkårene gjelder for alle avtaler inngått mellom Altinget.no ("Altinget") og en bedriftskunde, offentlig institusjon, forening eller lignende ("Kunden") som ønsker å kjøpe reklameplass på et av Altingets nettsteder. Altinget blir oppdragsgiver for kjøpet, og vår kontaktinformasjon er følgende:

 

Altinget AS

Org.-nummer: 928 934 977

Akersgata 32

0159 Oslo

E-post: [email protected]

 

Kjøp av annonser er bindene fra Kundens bekreftelse av kjøpet. Altinget anbefaler derfor at Kunden leser vilkårene nøye før Kunden inngår avtale om kjøp av annonser.

 

Annonsørkrav og reservasjoner 

Publiserte annonser må ikke være i strid med gjeldende markedsføringslovgivning, internasjonal annonseringspraksis eller databeskyttelseslovgivning. Annonsøren er ansvarlig for å overholde alle relevante juridiske regler i forbindelse med plasseringen av annonsene. I tillegg forbeholder Altinget seg rett til å avvise annonser som vi ikke ønsker publisert av hensyn til forretningsinteresser, offentlige interesser eller andre hensyn.

 

Annonser må leveres i det format som Altinget krever for publisering på våre nettsider.   

 

Plassering av informasjonskapsler eller innsamling av data om Altingets besøkende på nettstedet er ikke tillatt uten forutgående avtale med Altinget. Uautorisert plassering av informasjonskapsler og/eller innsamling av data kan være ulovlig i henhold til informasjonskapsel- og databeskyttelseslovgivningen. Trafikken overvåkes på Kundens nettsider, og Altinget kontrollerer at ingen uautorisert bruk av informasjonskapsler eller datainnsamling finner sted.    
 

Priser og ordrebekreftelse 

Alle priser for kjøp av annonser er oppgitt i norske kroner eksklusive 25% mva.  

 

Når Kunden har kjøpt annonser, vil Altinget deretter sende en ordrebekreftelse via e-post.

 

Betaling 

Etter at avtalen er inngått, vil Kunden motta faktura. Betaling må skje innen betalingsfristen som er angitt på fakturaen.

 

Avbestillingsrett

Det er ingen avbestillings- eller angrerett ved kjøp av annonser. 

 

Betalingsmislighold            
Ved sen betaling vil Altinget kreve forsinkelsesrente etter fakturaens forfallsdato til betaling skjer i henhold til bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven. Altinget vil kreve lovbestemt purregebyr for betalingspåminnelse, inkassovarsel og betalingsoppfordring. Unnlatelse av å betale vil føre til rettslig inkasso.

 

Ved manglende betaling har Altinget rett til å holde tilbake ytterligere leveranser. 

 

Overføring av annonseplassering 
Kunden kan ikke overføre retten til å plassere annonser til andre uten forutgående samtykke fra Altinget. 

 

Forbehold 
Altinget tar forbehold for skrivefeil, prisfeil, mva- og avgiftsendringer.        

Rettigheter og opphavsrett 

Annonsøren eller tredjeparter har rettighetene til alt materiale som brukes av kunden i annonsene. Dette betyr at Altinget ikke har rett til å videredistribuere, modifisere eller publisere det oppgitte materialet, med mindre dette er lovlig etter unntak i lovgivningen eller avtalt mellom Kunden og Altinget. Les mer her.

 

Begrensning av ansvar og feil                  
Ved feil som Kunden ikke er ansvarlig for, vil Altinget gi en reduksjon etter Altingets skjønn. Reduksjonen kan imidlertid ikke overstige kostnadene ved publisering. Melding om feil må mottas av Altinget senest 5 dager etter publisering. Krav om erstatning for feil publisering, forsinkelse, manglende publisering, stans av bestilte annonser eller konsekvenser av slike feil kan ikke kreves. Altinget forbeholder seg rett til å avvise enhver klage hvis materialet ikke overholder bransjestandarder eller annen lovgivning. 
 

Databeskyttelse 
Kunden er den uavhengige behandlingsansvarlige for enhver behandling av personopplysninger i forbindelse med annonseringen. 

 

Altinget kan også behandle personopplysninger om Kundens kontaktpersoner. Mer informasjon om opplysningene som Altinget samler inn og måten de brukes på, finnes i våre retningslinjer for personvern. Les mer her.

 

Informasjonskapsler
Altingets nettsteder bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler på våre nettsteder, finnes i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Les mer her.

 

Endringer

Altinget forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår. Endringer vil ikke få betydning for avtaler hvor Kunden allerede har kjøpt annonser.

 

Jurisdiksjon og gjeldende lov 

Disse vilkårene og betingelsene, og enhver avtale om kjøp av annonser fra Altinget, er underlagt norsk lov. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med dette, skal avgjøres av Oslo tingrett.

0:000:00