Ny studie: Mer sykefravær med åpent kontorlandskap

– Mange opplever utfordringer i åpne kontorløsninger, sier doktorgradsstipendiat Randi Hovden Borge ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til Altinget. Sitter du derimot på enekontor og har tilgang på hjemmekontor er sannsynligheten for sykefravær «særlig lav».

– Valg av kontorløsning bør ikke bare handle om arealbesparelse og økonomi, sier doktorgradsstipendiat Randi Hovden Borge ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).
– Valg av kontorløsning bør ikke bare handle om arealbesparelse og økonomi, sier doktorgradsstipendiat Randi Hovden Borge ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).Foto: Stami
Christina Guldstad

Stami har undersøkt hvordan åpent kontorlandskap og hjemmekontor påvirker sykefraværet hos de ansatte.

– Vårt hovedfunn fra studiet er at åpent kontorlandskap med faste plasser er forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med enekontor, sier doktorgradsstipendiat Randi Hovden Borge ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til Altinget.

Forskning på arbeidsmiljø og helse viser at ansatte som arbeider i åpent kontorlandskap har en del utfordringer som kan forklare forskjellene i sykefraværet.

Randi Hovden Borge, doktorgradsstipendiat, Stami

Altinget logoArbeidsliv
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om arbeidsliv samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00