62 ferske stortings­representanter har kjempet om oppmerksomheten. Disse har vært mest synlige i mediene

For ett år siden var det 62 stortingsrepresentanter som entret salen for første gang. Altinget har sjekket hvem av dem som har fått flest medieoppslag det siste året. Spesielt tre representanter fra Vestlandet skiller seg ut.

Forrige oktober var et høytidsstemt 166. Storting samlet for første gang. 61 av representantene var ferske. Ett år etter har kun et fåtall virkelig fått oppmerksomhet i mediene. Særlig tøft er det å være fra regjeringspartiene, Sp og Ap. 
Forrige oktober var et høytidsstemt 166. Storting samlet for første gang. 61 av representantene var ferske. Ett år etter har kun et fåtall virkelig fått oppmerksomhet i mediene. Særlig tøft er det å være fra regjeringspartiene, Sp og Ap.  Foto: Torstein Bøe / NTB
Lara Rashid

— Oi, det er jo veldig hyggelig, sier Sofie Marhaug når Altinget ringer og forteller at hun er den som har kommet mest til i mediene av de nye stortingsrepresentantene.

Altinget har samlet data fra 1552 redaksjonelle norske kilder, via nyhetsovervåkningstjenesten Retriever. Vi har tatt hensyn til mulige feilstavinger. Basen har best oversikt over skriftlige medier og skiller ikke mellom notiser og større artikler. Analysen går fra den dagen Stortinget åpnet i fjor, 4. oktober, til og med 22. september 2022.

Den fullstendige listen er lagt til nederst.