85 klimatiltak tar Norge nesten i mål – klimaministeren sier ikke ja til alt uten videre 

Norge kan nå alle sine klimamål, men det forutsetter store mengder ny fornybar kraft, sterk politisk styring og en svært rask utrulling av nye tiltak, ifølge Miljødirektoratet. – Vi må gjennomføre disse eller tilsvarende tiltak, men det er mange veier til målet, sier klimaministeren.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kaller den nye rapporten optimistisk fordi den viser at det er mulig å nå klimamålene for 2030. Men han sier ikke uten videre ja til å gjennomføre alle tiltakene Miljødirektoratet foreslår.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kaller den nye rapporten optimistisk fordi den viser at det er mulig å nå klimamålene for 2030. Men han sier ikke uten videre ja til å gjennomføre alle tiltakene Miljødirektoratet foreslår.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Elisabeth Bergskaug

Norges utslipp er kuttet med under fem prosent siden 1990. Regjeringen styrer sin klimapolitikk etter et omstillingsmål om å kutte utslippene i Norge med 55 prosent innen 2030. 

– Utslippene vil falle noe med dagens politikk og virkemidler, men ikke i nærheten av det som er nødvendig hvis vi skal nå målene, sa Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet under en pressekonferanse fredag morgen.

Norges klimamål og forpliktende avtaler:
  • Klimamålet til Parisavtalen: Norge har meldt inn til FN at vi skal kutte 55 prosent av utslippene våre innen 2030 sammenlignet med 1990. Norge har en mulighet til å bruke såkalte fleksible mekanismer for å nå dette målet, og ta noen av kuttene i utlandet gjennom kvotekjøp og investeringer i andre lands klimatiltak. Les mer om de fleksible mekanismene Norge kan benytte seg av i denne saken.
  • Klimaavtalen med EU: Avtalen er ikke et eget mål, men skal hjelpe oss å klare målet i Parisavtalen. Den kommer imidlertid med en rekke egne forpliktelser overfor EU. Vi har blant annet bundet oss til å kutte 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor og årlige karbonbudsjetter mellom 2021 og 2030. Les mer om avtalen med EU i denne saken.
  • Omstillingsmålet for norsk økonomi: Ap/Sp-regjeringen har lansert et mål i Hurdalsplattformen kalt omstillingsmålet. Målet går ut på å kutte 55 prosent i hele den norske økonomien, både i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Her kan ingen kutt tas i utlandet, og det er derfor et mer ambisiøst mål enn målet til Parisavtalen. Vi er ikke bundet til dette målet gjennom avtaler eller forpliktelser, det er kun et politisk løfte fra den sittende regjeringen. Regjeringen styrer imidlertid sin klimapolitikk etter dette målet.

Les mer om de ulike norske klimamålene her.

Der presenterte hun rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030, som inneholder 85 klimatiltak som nesten får Norge til 53 prosent kutt, nesten til målet. Det forutsetter at alle tiltakene i rapporten gjennomføres, og at det skjer raskt. 

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00