Debatt

Abelstyret: Matteoppgave til ministeren

Det er et uttalt politisk mål å rekruttere flere unge til å interessere seg for matematisk- naturvitenskapelige fag, men vi må som nasjon erkjenne at vi har en jobb å gjøre, skriver Ingrid K. Glad og Kristin Vinje, henholdsvis professor i matematikk og leder av Abelstyret, og Nokut-direktør og Abelstyre-medlem.

For å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i fremtiden, trenger vi definitivt flere unge som interesserer seg for matematikk og naturfag, skriver Kristin Vinje og Ingrid K. Glad.
For å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i fremtiden, trenger vi definitivt flere unge som interesserer seg for matematikk og naturfag, skriver Kristin Vinje og Ingrid K. Glad.Foto: Eirik Furu Baardsen/DNVA
Kristin Vinje
Ingrid Kristine Glad
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I en tid der verden må håndtere store, alvorlige klimautfordringer, samtidig som det skjer en rivende utvikling innen digital teknologi og kunstig intelligens, trenger vi mer enn noensinne kompetanse innenfor realfag og matematikk. Det er et uttalt politisk mål å rekruttere flere unge til å interessere seg for matematisk- naturvitenskapelige fag, men vi må som nasjon erkjenne at vi har en jobb å gjøre.

Et akutt og langsiktig matteproblem

Vi ser at norske elever i 5. klasse gjør det bra i matematikk, men både på ungdomstrinnet og i videregående skole står det ikke så bra til. Dette strekker seg dessverre videre inn i høyere utdanning, noe vi ser på svake resultater og stadig sviktende rekruttering. Ferske tall fra Samordna opptak viser at det er rekordlav søkning til lektorutdanningen i realfag, og til lærerstudier generelt. Vi er fanget i en ond sirkel.

Vi har med andre ord både et akutt og et langsiktig matteproblem. Det finnes ikke noen enkel løsning, men det er flere ting vi kan gjøre. Vi kan for eksempel trekke frem de gode historiene vi har å vise til, og vi kan stimulere til ytterligere innsats.

Les også

Abelprisen

Visste du at Norge er satt på verdenskartet med en av matematikkens største begavelser? Niels Henrik Abel (1802 – 1829), Norges største matematiker gjennom tidene, har satt varige spor i den matematiske verden. Matematikken hans har vært grunnleggende for en rekke teknologiske gjennombrudd, blant annet for fremveksten av internett. 

Vi trenger definitivt flere unge som interesserer seg for matematikk og naturfag, for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i fremtiden.

Ingrid K. Glad og Kristin Vinje

En viktig bidragsyter til Abels suksess var hans matematikklærer, Bernt Michael Holmboe. Holmboe, som i 1834 ble utnevnt til professor ved UiO, hadde stor innflytelse på matematikkundervisningen i Norge gjennom sine lærebøker, som ble trykket i en rekke utgaver.

I 2002 etablerte Stortinget Abelprisen, en internasjonal matematikkpris til ære for Niels Henrik Abel, og 23. mai deles Abelprisen ut for 21. gang. Prisen går hvert år til en internasjonalt anerkjent forsker som har utmerket seg i matematikk. Abelprisen er blitt en av de absolutt fremste prisene i matematikkens verden og regnes som matematikkens «Nobelpris». Samtidig deles det ut en pris til en matematikklærer som har utmerket seg, oppkalt etter Abels lærer; Holmboeprisen.

Hva mer kan Norge gjøre?

Abelstyret, som står for den praktiske gjennomføringen av disse prisene, har også ansvar for å stimulere interessen for matematikk og realfag blant barn og unge og for å heve matematikkfagets status i samfunnet. Abelstyret støtter en mengde tiltak for å bedre matematikkundervisningen på alle nivåer, som utarbeidelse av nyskapende undervisningsmateriale, motiverende matematikk-konkurranser på ungdomsskole og videregående, og studentgrupper som organiserer leksehjelp for ungdom, for å nevne noen.

Hva tenker kunnskapsminister Tonje Brenna om å stake ut en ny kurs for å koordinere alle tiltakene som retter seg inn mot barn og unge?

Ingrid K. Glad og Kristin Vinje

Så er spørsmålet, hva mer kan Norge gjøre?

Vi trenger definitivt flere unge som interesserer seg for matematikk og naturfag, for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i fremtiden. Vi har alle et ansvar for å fremsnakke realfagene og lærerne overfor barn og unge, og formidle hvilke spennende utsikter det ligger i å studere realfag på universitetsnivå. Men enda viktigere er politisk ansvar. Vi hadde en nasjonal realfagsstrategi som ble avsluttet i 2019. Mange av tiltakene videreføres, men problemet er ikke løst.

Hva tenker kunnskapsminister Tonje Brenna om å stake ut en ny kurs for å koordinere alle tiltakene som retter seg inn mot barn og unge, for at vi skal lykkes bedre i fremtiden?

Omtalte personer

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00