Altinget anbefaler disse 25 sikkerhets- og forsvarsarrangementene under Arendalsuka

Under Arendalsuka møtes aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv for å debattere og forme nåtidens og fremtidens politikk. Totalt er det rundt 2000 arrangementer og i år er det mange som omhandler sikkerhet og forsvar. Her får du Altingets anbefaling på hvilke du absolutt bør få med deg.

Arendalsuka er en årlig begivenhet hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre. Hele byen brukes til ulike arrangementer og ved Pollen sentralt i Arendal har ulike organisasjoner og politiske partier sine stands.
Arendalsuka er en årlig begivenhet hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre. Hele byen brukes til ulike arrangementer og ved Pollen sentralt i Arendal har ulike organisasjoner og politiske partier sine stands.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Christina Guldstad

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og pågår fra 14. til 18. august. Da møtes aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv hverandre og folk for å debattere og sette aktuelle politiske spørsmål på dagsordenen. Arrangørene håper debatter og gode samtaler gjør at alle går «litt klokere hjem».

Arrangementene er mange, og Altinget Forsvar har derfor pekt ut våre anbefalinger for deg som er interessert i sikkerhet og forsvar.

Anbefalingene er på ingen måte uttømmende, og er basert på programmet for Arendalsuka, som du finner du her.

Mandag

13:00 – 13:50, Madam Reiersen: Utfordringer rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge. Hva må gjøres de kommende ti årene for å stå best mulig rustet for de neste tretti årene? Medvirkende: Christian Tybring-Gjedde (stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet), Johan Hovde (leder, Parat Forsvar), Mads Møkkelgård Øyum (leder kadettene i BFO, KAFO/BFO) og Aslak Bonde (moderator/samtaleleder). Arrangør: YS Stat, Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar.

Utenriksministrene fra Sverige og Norge, Tobias Billström og Anniken Huitfeldt, møtes til den store samtalen om Ukraina-krisen og veien videre. Moderator er Altingets sjefredaktør Veslemøy Østrem.
Utenriksministrene fra Sverige og Norge, Tobias Billström og Anniken Huitfeldt, møtes til den store samtalen om Ukraina-krisen og veien videre. Moderator er Altingets sjefredaktør Veslemøy Østrem. Foto: Rodrigo Freitas / NTB / POOL

15:00 – 16:00, Store Torungen: Krigen i Ukraina: Veien ut av krisen? Utenriksministrene fra Norge og Sverige, Anniken Huitfeldt og Tobias Billström, møtes til den store samtalen om Ukraina-krisen og veien videre. Moderator: Veslemøy Østrem, sjefredaktør Altinget. Medvirkende: Anniken Huitfeldt (utenriksminister, Norge), Tobias Billström (utenriksminister, Sverige), Eirik Kristoffersen (forsvarssjef, Norge), Hedda Langemyr (daglig leder, UTSYN), Øyvind Østerud (professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo) og Iver Neumann (direktør, Fridtjof Nansens Institutt). Arrangør: Arendalsuka, Altinget, Nordisk ministerråd (del av hovedprogrammet).

16:00 – 17:00, Ishavsskuta Berntine ved Hotel Tyholmen: Norden i Nato! Norden i EU? Hva betyr det at Danmark, Finland og Sverige samtidig er medlemmer av EU, når Norge og Island ikke er det? Vil situasjonen påvirke det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet i Norden? I panelet: Ine Marie Eriksen Søreide (H) (leder, utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget), Ulf Sverdrup (direktør, Norsk utenrikspolitisk institutt) og Knut Storberget (statsforvalter, Innlandet, leder av Forsvarskommisjonen). Ordstyrer: Jan Erik Grindheim (professor, USN Handelshøyskolen).

19.30-22.00, Altingets scene, GRIDs bakgård, Teaterplassen 3: Altinget starter friskt med mandagsmingel og velkommen-kveld. Og selv om det ikke blir et utpreget forsvars-arrangement, får vi siste nytt fra den danske forsvar-skandalen via Altingets danske sjefredaktør Jakob Nielsen, som møter Magnus Takvam og Veslemøy Østrem til samtale ved starten av mingle-arrangementet. Programstart er kl 20.00. 

Tirsdag

09:00 – 10:00, Lavvoen: Internasjonalt samarbeid i nord i krise – hva kan Norge gjøre? Verdens stormakter ser mot nordområdene. Hva betyr de geopolitiske spenningene for internasjonalt samarbeid i nord og hvilke konsekvenser får dette for norsk nordområdepolitikk? Medvirkende: Anniken Huitfeldt (utenriksminister, Arbeiderpartiet), Oliver Berdal (sjef, Kystvakten), Svein Vigeland Rottem (seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt) og Jan-Gunnar Winther (direktør, Senter for Hav og Arktis ved UiT). Ordstyrer: Andreas Østhagen (seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt/ Nordområdesenteret). Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt. Arrangementet er del av Nordområdepartnerskapet under Arendalsuka.

Den
amerikanske presidenten Joe Biden møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy
under sommerens Nato-toppmøte i Vilnius. Krigen i Ukraina og veien etter Nato-toppmøtet
blir gjenstand for debatt i Arendal.
Den amerikanske presidenten Joe Biden møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy under sommerens Nato-toppmøte i Vilnius. Krigen i Ukraina og veien etter Nato-toppmøtet blir gjenstand for debatt i Arendal. Foto: AP Photo/Susan Walsh)

09:00 – 11:00, Arendals Sjømandsforening: Nato etter Vilnius-toppmøtet. Hvilke viktige beslutninger har alliansen kunnet enes om og hvilke utfordringer Nato står overfor i tiden fremover? Vil beslutningene under Vilnius-toppmøte prege Nato-samarbeidet fremover? Medvirkende: Moderator Kate Hansen Bundt (generalsekretær, Den norske Altanterhavskomité), Stian Jenssen (stabssjef, Private Office of the Nato Secretary General), viseadmiral Louise Dedichen (sjef, Militærmisjonen i Brussel), generalløytnant (P) Rune Jakobsen (tidligere sjef Forsvarets operative hovedkvarter og sjef Hæren), Janne Haaland Matlary (professor i internasjonal politikk ved UiO og professor II ved FHS/Stabsskolen) og Karsten Friis (seniorforsker, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)). Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité og Folk og Forsvar.

10:00 – 11:00, Randi Lauvdal blomster: Forsvaret: Trusler og muligheter. Hvilke trusler står vi overfor, og hvordan ruster vi oss for å møte disse truslene? Medvirkende: Johan Hovde (forbundsleder, Parat forsvar), Eirik Kristoffersen (forsvarssjef, Forsvaret) og Knut Storberget (leder, Forsvarskommisjonen). Arrangør: Parat, Parat Forsvar.

13:30 – 14:30, Arendals Sjømandsforening: Hvordan skal vi forholde oss til Russland? Den 24. februar 2022 markerer et tidsskille, fra tanken om at Russland er en strategisk partner Vesten skal samarbeide med, til å være en stat som fører en brutal krig mot en av sine naboer og anses som et stadig mer aggressivt og autoritært regime. Medvirkende: Moderator Kate Hansen Bundt (generalsekretær, Den norske Atlanterhavskomité), Halvor Tjønn (historiker og forfatter), Aage Borchgrevink (forfatter og seniorrådgiver, Helsingforskomiteen) og generalløytnant (P) Arne Bård Dalhaug (seniorrådgiver, DNAK og tidligere observatør for OSSE i russiskokkuperte områder i Donbas, Ukraina). Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité.

13:30 – 14:30, Bystyresalen - Arendal kultur- og rådhus: Norge blir kritisk – olje, gass og malm er beredskapsressurser i en urolig verden. Når rivaliseringen tiltar, beveger vi oss da inn i en periode hvor det blir økende behov for regional sourcing av fundamentale ressurser som olje, gass, malm og mat? Medvirkende: Janne Haaland Matlar (Adjunct Professor, The Norwegian Defence Command and Staff College), Jo Inge Bekkevold (Senior Advisor, Norwegian Institute for Defence Studies), Andreas Svanlund (forretningsutvikler, Seabed Solutions AS) og Anette Broch Mathisen Tvedt (CEO, Adepth Minerals AS). Arrangør: Seabed Solutions AS.

14:00 – 15:00, Randi Lauvdal blomster: Kommisjoner og rapporter, men hva nå? Russlands aggresjon og invasjon av Ukraina har bidratt til en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, men har vi som nasjon tatt inn over oss hva dette betyr for vår egen sikkerhet? Medvirkende: Johan Hovde (forbundsleder, Parat forsvar), Christian Tybring-Gjedde (Fremskrittspartiet), Rigmor Aasrud (Arbeiderpartiet) og Jens Jahren (leder, YS Stat). Arrangør: Parat, Norges Politilederlag i Parat, Parat Forsvar.

16:30 – 18:00, Arendals Sjømandsforening: Hvor god er vår totalberedskap mot terror og sabotasje? Rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO inviterer til paneldebatt om totalberedskap mot terror og sabotasjeangrep. Medvirkende: Odd Einar Dørum (tidligere justisminister og stortingsrepresentant Venstre, satte ned Sårbarhetsutvalget (NOU 2000:24) og Infrastrukturutvalget (2006:6)), Hanne Tangen Nilsen (administrerende direktør Sykehuspartner HF, medlem av Totalberedskapskommisjonen og tidligere sikkerhetsdirektør i Telenor Norge AS), Mahmoud Farahmand (stortingsrepresentant Høyre, har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og tidligere jobbet for blant annet DSB og BDO), Anders G. Romarheim (leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, tidligere ansatt ved NUPI og sekretær for Sikkerhetsutvalget (NOU 2016:19)). Arrangør: BDO AS.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltar på flere arrangementer under Arendalsuka
og er godt vant med å snakke for et publikum. Bildet er fra da han la frem sitt
fagmilitære råd tidligere i år.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltar på flere arrangementer under Arendalsuka og er godt vant med å snakke for et publikum. Bildet er fra da han la frem sitt fagmilitære råd tidligere i år. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

17:00 – 18:00, Store Torungen: Krig i Europa: Er det norske totalforsvaret beredt? Ukraina-krigen påvirker allerede store deler av det norske samfunnet. Kan vi vente oss en hybridkrig? Hvor stor er forsvarsviljen? Arrangementet blir ledet av: Torbjørn Røe Isaksen og Jette F. Christensen. Medvirkende: Benedicte Bjørnland (politidirektør), Eirik Kristoffersen (forsvarssjef), Elisabeth Sørbøe Aarsæther (direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Knut Arild Hareide (sjøfartsdirektør, tidligere statsråd og medlem av Totalberedskapskommisjonen) og Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF og leder for 22. juli-kommisjonen). Arrangør: Arendalsuka (del av hovedprogrammet).

17:00 – 18:30, Den Lille Andunge: Nordisk sikkerhet: Norge og Sverige – forskjeller og likheter. Hva innebærer det for Sverige å skifte sikkerhetspolitisk posisjon nesten «over natten», og hvilke muligheter og begrensninger gir det fremover? Hva innebærer de store endringene i sikkerhetsbildet for utviklingen av Norges sikkerhetspolitiske tilnærming, og hvordan spilte Sveriges nye rolle inn i dette? Medvirkende: Henrik Urdal (direktør, ordstyrer, PRIO), Stefan Löfven (tidligere statsminister, leder, UN High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB)), Knut Storberget (tidligere justisminister, jurist), Kristian Berg Harpviken (research professor, PRIO), Louise Olsson (senior researcher, PRIO) og Pavel Baev (research professor, PRIO). Arrangør: Peace Research Institute Oslo (PRIO)

20:00 – 22:00, Arendals Sjømandsforening: Sikkerhets- og forsvarspolitisk quiz. Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité og Forsvarets forum.

Onsdag

08:30 – 09:45, Impact Hub Agder Arendal: Norsk forsvarsindustri: Norges ambisjoner og bedriftenes muligheter når verden ruster opp. Flere av bedriftene i Norge er viktige bidragsytere i krig og kriser. Så hva er Norges ambisjoner og næringslivets muligheter når verden ruster opp? Medvirkende: Mona Cicilie Stormoen (presidentskapet Norges forsvarsforening og moderator), Knut Storberget (leder Forsvarskommisjonen), Fredrik Tangeraas (kommunikasjonsdirektør, Nammo), Leif Haugland (daglig leder, Obsima Tech), brigader Trond Haande (sjef Hærens våpenskole), Rigmor Aasrud (Ap,  medlem utenriks- og forsvarskomiteen) og Ole Erik Hørstad (Høyre, ordfører Åmot kommune). Arrangør: Gjøvikregionen Utvikling, Elverum Vekst, SMI-innovation. 

09:00 – 10:00, Kulturkammeret: Hva truer Norge nå? Lederne for Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet møtes til en samtale. Arrangør: Politiets sikkerhetstjeneste.

09:30 – 10:30, Hotel Tyholmen: Ukraina i krig, men også «open for business»? President Zelenskyj er klar på at Ukraina må gjøre to ting samtidig: både føre krig og gjenoppbygge landet. Hvordan kan norsk næringsliv best bidra inn til å støtte Ukraina? Medvirkende: Stefan Löfven, tidligere statsminister i Sverige, Myron Wasylyk, leder av Rud Pedersen i Ukraina (vil tale på engelsk), Jorun Sigrid Nossum, underdirektør i Norad, Arne Mjøs, grunnlegger og leder av Itera ASA, Enja Sæthren, myndighetskontakt i Scatec ASA, Roger Schjerva, seniorkonsulent i Rud Pedersen, medlem av NUCC sitt advisory board og Kjartan Svaland Tveitnes, leder av NUCC. Arrangør: Rud Pedersen Public Affairs Norway AS.

09:30 – 11:00, Arendals Sjømandsforening: Langtidsplanen for Forsvaret: Konsekvenser og veien videre. Bør ikke advarslene og alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen få konsekvenser allerede i forsvarsbudsjettet for 2024? Presidenten i Norges Forsvarsforening, genlt(p) Arne Bård Dalhaug vil innledningsvis gi sine betraktninger. Deretter vil direktør ved Institutt for Forsvarsstudier, Kjell Inge Bjerga spille opp til debatt og utfordre politkerne. Medvirkende: Bjørn Arild Gram (Sp, forsvarsminister), Hårek Elvenes (stortingsrepresentant Høyre, Utenriks- og forsvarskomiteen), Christian Tybring-Gjedde (stortingsrepresentant Frp, Utenriks- og forsvarskomiteen), Åsmund Aukrust (stortingsrepresentant Ap, Utenriks- og forsvarskomiteen), Arne Bård Dalhaug (president (gen.lt (P)), Norges Forsvarsforening) og Kjell Inge Bjerga (direktør, Institutt for Forsvarsstudier). Arrangør: Norges Forsvarsforening, Norsk Reservistforbund, Norges offisers- og spesialistforbund.

12:00 – 13:00, Randi Lauvdal blomster: Kommisjoner og rapporter, men hva nå? Vi utfordrer forsvarsministeren. Russlands aggresjon og invasjon av Ukraina har bidratt til en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, men har vi som nasjon tatt inn over oss hva dette betyr for vår egen sikkerhet? Medvirkende: Johan Hovde (forbundsleder, Parat forsvar), Jens Jahren (leder, YS Stat) og Bjørn Arild Gram (Sp, forsvarsminister). Arrangør: Parat, Parat Forsvar.

12:30 – 13:30, Frivillighetsteltet: Vi må snakke om fred! Hvordan arbeide for fredelige løsninger på militære konflikter? Finnes det alternativ til den pågående militariseringen av samfunnet? Er det mulig å jobbe for nedrustning? Medvirkende: Ingeborg Breines (samfunndebattant, fredsaktivist, forfatter, rådgiver, tidligere direktør i UNESCO og president i International Peace Bureau), Tuva Krogh Widskjold (koordinator for ICAN Norge - Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) og Julie Wilhelmsen (forsker 1 på NUPI, doktorgrad i statsvitenskap, arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. Tildelt Fritt Ord-prisen 2023). Arrangør: Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF).

15:00 – 16:30, GRID-Arendal: Kunst og kulturs betydning og rolle i konflikter og opprør mot totalitære regimer. Panelsamtalen vil sette lys på hvordan musikk, musikere, kunstnere og kultur spiller en avgjørende rolle for å samle motstanden mot totalitære regimer. Fokus vil være på hvordan kunst brukes mot russiske overgrep i krigen i Ukraina og opprøret mot regimet i Iran. Sjefredaktør i Altinget, Veslemøy Østrem, vil moderere panelsamtalen. Medvirkende: Aage Borchgrevink (Helsingforskomiteen), TBA paneldeltager, Ukrainske myndigheter, Fatemeh Ekhtesari (Iransk kunstner i opposisjon), Torstein Tvedt Solberg (Ap, familie- og kulturkomiteen) og Ingjerd Schou (Høyre, Utenriks- og forsvarskomiteen). Arrangør: Raftostiftelsen, Altinget og Norsk Komponistforening.

Torsdag

09:30 – 11:00, Arendals Sjømandsforening: Styrking av personellsituasjonen i Forsvaret. Forsvaret har en bemanning som er lav i fredstid, og som vil være utilstrekkelig i krise og krig. Hvordan skal Forsvaret møte og respondere på denne utfordringen? Medvirkende i debatten: Harald Høiback (Forsvaret), Odin, Johannessen (Næringslivets sikkerhetsråd), Kjersti Klæboe (Forsvarsdepartementet) Christian Chramer (Forsvarskommisjonen) og Hilde W. Nagell (Tankesmien Agenda). Arrangør: Norsk Reservistforbund, Befalets Fellesorganisasjon og Norges Offisers - og Spesialistforbund.

13:00 – 14:30, Arendals Sjømandsforening: Terrorbombing i Ukraina. Hvor godt er vi i Norge beskyttet? Vi ser daglige reportasjer fra terrorbombingens grusomme resultater i Ukraina. Hva ønsker Russland med terrorbombingen? Vil de oppnå det de ønsker? Hva er status i Norge? Hvor godt forberedt er vi? Miniseminaret avsluttes med en paneldebatt. Arrangør: Luftmilitært Samfund, Den Norske AtlanterhavsKomite (DNAK) og Forsvarsforeningen

17:00 – 17:45, Madam Reiersen: Fremtidens forsvar: Hvordan kan forsvarsindustrien bidra? NATO har gått tilbake til kjerneoppgaven med kollektivt forsvar og økt antall medlemsland. Det norske Forsvaret må i likhet innrette seg et høyere operasjonstempo, og forholde seg til sikkerhetspolitiske omgivelser som er preget av hurtige endringer. Forsvarsindustrien tar debatten. Medvirkende: Anne Marie Aanerud (statssekretær, Forsvarsdepartementet), Lars Christian Aamodt (Generalmajor, sjef Forsvarets logistikkorganisasjon), Gro Jære (direktør, Forsvarsmateriell), Eirik Lie (administrerende direktør, Kongsberg Defence and Aerospace) og Jostein Olsen (CEO, Fieldmade AS). Samtalen ledes av Linn Marie Hammernes i Hill+Knowlton Norge. Arrangør: Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

Fredag

Kommentator Nazneen Khan-Østrem deltar i en samtale om håp på den siste dagen
av årets Arendalsuka.
Kommentator Nazneen Khan-Østrem deltar i en samtale om håp på den siste dagen av årets Arendalsuka. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

For å avslutte med en oppsving, er vår siste anbefaling følgende:

15:00 – 16:00, Store Torungen: En samtale om håp. Verden sliter med å samarbeid, og det blir flere konflikter – i våre nærområder, gjennom en brutal russisk krig mot Ukraina. Det blir flere fattige, demokratiet er under angrep og klimaendringene truer som et dystert bakteppe. Likevel: Fra historien kan vi lære at vi mennesker har en enorm evne til å kjempe oss ut av vanskelige tider, å overvinne hindringer. Det er håp. Det er det alltid. Men hva gir oss håp i 2023? Samtalen ledes av Sofie Høgestøl (medlem av Arendalsukas hovedprogramkomité). Medvirkende: Maja Lunde (forfatter), Linn Ullmann (forfatter), Shahzad Rana (gründer), Nazneen Khan-Østrem (kommentator). Arrangør: Arendalsuka (en del av hovedprogrammet).

 

Omtalte personer

Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant (FrP), fraksjonsleder, Utenriks- og forsvarskomiteen
bachelor, Political Science (Loyola University, Chicago, USA, 1988), master, International Studies (University of Denver, USA, 1990), NATO Defence College (Roma, Italia, 1997)

Anniken Huitfeldt

Påtroppende ambassadør til USA
Grunnfag statsvitenskap og historie (Universitetet i Oslo 1992), grunnfag geografi (LondonSchool of Economics 1993), hovedfag historie (Universitetet i Oslo 1996)

Tobias Billström

Sveriges utenriksminister (Moderaterna)
master i historie (Cambridge University, 2002), fil.mag. i historie (Lunds universitet, 2000)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00