Arbeidsledigheten stiger raskere enn forventet

I nasjonalbudsjettet for 2023 la regjeringen til grunn at arbeidsledigheten ikke skulle stige i 2023. Men nå øker tall på ledige, både i arbeidsmarkedsundersøkelsen, og blant dem som er registrert hos NAV.

Arbeids- og
velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at NAV nå forventer at etterspørselen etter
arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe.
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at NAV nå forventer at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe.Foto: Javad Parsa / NTB
0:000:00