Arbeidsledigheten stiger raskere enn forventet

I nasjonalbudsjettet for 2023 la regjeringen til grunn at arbeidsledigheten ikke skulle stige i 2023. Men nå øker tall på ledige, både i arbeidsmarkedsundersøkelsen, og blant dem som er registrert hos NAV.

Arbeids- og
velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at NAV nå forventer at etterspørselen etter
arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe.
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at NAV nå forventer at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe.Foto: Javad Parsa / NTB
Hans Andreas Starheim

De ferskeste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at det er blitt drøyt 4.000 færre lønnstakere i Norge fra januar til februar. Tallet på arbeidsledige i februar var 105.000, en økning på 10.000 siden samme måned i fjor. I følge AKU var arbeidsledigheten i februar på 3,6 prosent, opp 0,1 prosentpoeng siden januar.

Samtidig oppjusterer NAV den forventede registrerte arbeidsledigheten for 2023 til 1,8 prosent, og for 2024 til 2,1 prosent. Tallene fra NAV og SSB er ulike fordi de registrerer arbeidsledighet på litt ulik måte (se faktaboks), men begge viser at det kan ligge an til høyere arbeidsledighet enn det finansdepartementet la til grunn i nasjonalbudsjettet for 2023.

Ledighetstall hos NAV og SSB
  • Ledighetstallene som kommer fra NAV og SSB er ulike, fordi de teller på ulik måte.
  • Tallene fra NAV er antallet som faktisk har registrert seg som arbeidsledige hos NAV.
  • Tallene fra SSB kommer fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), og er basert på telefonintervju med et utvalg av befolkningen.
  • AKU følger en internasjonal metodikk, som gjør norske tall sammenlignbare med tall fra andre land som bruker samme metodikk.
  • Tallene fra NAV er en komplett registrering av alle som har meldt seg ledig, og det er derfor ingen utvalgsusikkerhet knyttet til tallene, og statistikken kan levere svært detaljerte tall, for eksempel helt ned på kommunenivå.
  • Tallene er ulike, fordi en del som etter internasjonale definisjoner skal regnes som arbeidsledige som av ulike grunner ikke har meldt seg som ledige hos NAV. Det er også enkelte som er registrert som helt ledig hos NAV, men som likevel ikke blir klassifisert som arbeidsledig i AKU.

Du kan lese mer om dette hos SSB.

Altinget logoArbeidsliv
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om arbeidsliv samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00