Debatt

Atle Hunstad: Tre år siden Norge stengte ned – har vi ikke lært?

Det foregår en voldsom utvikling innenfor medisinsk utstyr. Toget er i ferd med å forlate perrongen og Norge risikerer å henge milevis etter den teknologiske utviklingen, skriver Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor, bransjen for medisinsk teknisk utstyr og lab, i NHO Geneo.

Norge var ikke forberedt da pandemien traff, mener Atle Hunstad. Han er administrerende direktør i Melanor, bransjen for medisinsk utstyr og lab, i NHO Geneo.
Norge var ikke forberedt da pandemien traff, mener Atle Hunstad. Han er administrerende direktør i Melanor, bransjen for medisinsk utstyr og lab, i NHO Geneo. Foto: NHO Geneo
Atle Hundstad
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

12. mars 2020 er en dag som har skrevet seg inn i norske historiebøker. Talen som daværende statsminister, Erna Solberg (H), holdt skulle sette hele Norge i kriseberedskap. Men allerede måneder før den tid var kampen om å sikre Norge livsviktig medisinsk utstyr, som blant annet reduserer sjanse for smitte på sykehus, sykehjem og legevakter, for lengst i gang.

Norge var ikke forberedt.

Atle Hunstad, Adm.dir. i Melanor

Norge var ikke forberedt. Det må vi klare å gjøre noe med før helsepersonellutfordringene går fra vondt til verre.

I Norge har vi fem leger og 18 sykepleiere per tusen innbyggere. Det er langt flere enn andre land, og vi har den høyeste andelen sysselsatte innen helse- og omsorgstjenester blant EØS-landene.

Nedslående rapport fra Riksrevisjonen

Helsepersonellkommisjonen slår fast at det må bli færre ansatte per pasient, samtidig som vi må bruke arbeidskraften på en smartere måte. Det er nok enklere sagt enn gjort, men det ligger et enormt uutnyttet potensial i medisinsk utstyr. Denne muligheten må vi gripe.

For flertallet av våre sykehus, så er utstyret så gammelt at det burde vært skiftet ut.

Atle Hunstad, Adm.dir. i Melanor

Samtidig som utfordringene hoper seg opp i helsevesenet, er Riksrevisjonens rapport om tilstanden til medisinsk teknisk utstyr på norske sykehus nedslående. For flertallet av våre sykehus, så er utstyret så gammelt at det burde vært skiftet ut. Det går utover både ansatte og pasienter.

Det foregår en voldsom utvikling innenfor medisinsk utstyr. Toget er i ferd med å forlate perrongen og Norge risikerer å henge milevis etter den teknologiske utviklingen, som potensielt kan – og bør være – en helt sentral innsatsfaktor for å gjøre pasientbehandlingen bedre og hverdagen til helsepersonell enklere.

Akutt behov for nasjonal strategi

Det er tre år siden Norge stengte ned. I mellomtiden forfaller det medisinsk tekniske utstyret på våre sykehus og leverandører av helsepersonell-utstyr har store utfordringer med et fragmentert helsevesen. Derfor er tiden overmoden for å lage en nasjonal strategi for medisinsk utstyr. Behovet for en helhetlig oppfølging er akutt.

Vi må ha en plan for langsiktig investering i medisinsk utstyr.

Atle Hunstad, Adm.dir. i Melanor

Vi må ha en plan for langsiktig investering i medisinsk utstyr, se på risikofordeling mellom det offentlige og industrien basert på balanserte kontrakter, og det må være tydelige roller og ansvarsfordeling.

Melanor, NHO Geneo og våre medlemmer er klare for å bidra for å løse utfordringene som Helsepersonellkommisjonen peker på. Vi må ta lærdom av pandemien. Første steg for å lykkes er en nasjonal strategi for medisinsk utstyr.


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon