Avtalen skulle få ned sykefravær og frafall – ingen av målene er nådd

Etter at sykefraværet hadde doblet seg gjennom 1990-tallet, ble partene i arbeidslivet enige om en avtale om hvordan de i fellesskap skulle få ned fravær og frafall i arbeidslivet. 23 år senere har ikke IA-avtalen oppnådd sine mål.

IA-avtalen er et trepartssamarbeid med overordnet mål om å redusere sykefravær og frafall fra arbeidsliv. Her er de tre partene representert av statsminister Jonas Gahr Støre (staten), LO-leder Peggy Hessen Følsvik (arbeidstakerne) og NHO-leder Ole Erik Almlid (arbeidsgiverne).
IA-avtalen er et trepartssamarbeid med overordnet mål om å redusere sykefravær og frafall fra arbeidsliv. Her er de tre partene representert av statsminister Jonas Gahr Støre (staten), LO-leder Peggy Hessen Følsvik (arbeidstakerne) og NHO-leder Ole Erik Almlid (arbeidsgiverne).Foto: Bjørnar Morønning / NTB
0:000:00