Bellona positiv til gruvedrift i Norge: – Skal vi klare klimamålene våre, trenger vi mineraler

Nå venter næringsliv, bergverksindustrien og miljøvernorganisasjoner på at regjeringen skal ta et mer aktivt grep om mineralnæringen i Norge. 

Både miljøvernere og industrien håper regjeringen snart ser lyset i gruvetunnellen. Verden og Europa trenger norske mineraler for å klare det grønne skiftet. Dette bildet er fra bunnen av Gruve 7 i Adventdalen på Svalbard.  
Både miljøvernere og industrien håper regjeringen snart ser lyset i gruvetunnellen. Verden og Europa trenger norske mineraler for å klare det grønne skiftet. Dette bildet er fra bunnen av Gruve 7 i Adventdalen på Svalbard.   Foto: Daniel Cole/AP Photo/NTB
Christina Kullmann Five

Miljøstiftelsen Bellona mener regjeringen jobber for sakte og etterlyser en målrettet strategi for kritiske råvarer. I EU er det ventet et forslag til nytt regelverk i midten av mars. 

– Politikerne har ikke skjønt betydningen av mineralindustrien, sier Ivar S. Fossum til Altinget. Fossum er CEO i Nordic Mining, som driver gruvevirksomhet i Norge. Gruvedriften får støtte fra uventet hold, i Miljøstiftelsen Bellona. 

– Mineralindustrien må til for at vi skal klare å skaffe nok materialer til klimateknologi. Skal vi klare klimamålene våre trenger vi mineraler, vi kommer ikke bort fra det, sier Martin Sveinssønn Melvær, teamleder i Bellona, til Altinget.

Han viser til hvordan behovet for mineraler som byggesteiner i grønn teknologi vil øke fremover. I tillegg til behovet som vi vil fortsette å ha, fordi vi er et moderne samfunn med mobiltelefoner, elbiler og liknende, som også inneholder slike mineraler. 

 – Har miljøbevegelsen snudd når det gjelder gruvedrift?

Selv om vi trenger gruvedrift, vil den aldri bli helt grønn. Det kan vi ikke underslå. 

Melvær sier at hans oppfatning er at også de andre miljøorganisasjonene forstår at gruvedrift er nødvendig.