Ber helseministeren gripe inn for å sikre ideelle rusplasser

En anbudsrunde i Helse Sør-Øst kan føre til at ideelle rusinstitusjoner må stenge. Nå mener både Venstre, MDG og SV at helseministeren må instruere helseforetaket slik at det ikke skjer.

Helsepolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo, er urolig for den kommende anbudsrunden i Helse Sør-Øst. Ideelle private aktører driver nå over 700 rusbehandlingsplasser, og flere frykter at ikke alle kan drive videre etter anbudsrunden.
Helsepolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo, er urolig for den kommende anbudsrunden i Helse Sør-Øst. Ideelle private aktører driver nå over 700 rusbehandlingsplasser, og flere frykter at ikke alle kan drive videre etter anbudsrunden.Foto: Annika Byrde / NTB
0:000:00