Om  
Bjørnar Skjæran
Espen Barth Eide
Terje Aasland

Ber om innspill til næringsplaner til havs

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran ber om innspill til arbeidet med næringsplaner for norske havområder, som hans departmenet skal utvikle sammen med olje- og energidepartementet og klima- og miljødepartementet.

Foto: Emil Bremnes / Nærings- og fiskeridepartementet
Hans Andreas Starheim

- Vi skal ta vare på havet og ta havet i bruk. Næringsplanene skal bli overordnede prinsipper for arealbruk til havs, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på regjeringens nettsider.

I arbeidet med næringsplanene skal regjeringen, ved fiskeri- og havministeren, klima- og miljøministeren og olje- og energiministeren, utvikle et sett med overordnende prinsipper for arealbruk til havs. 

Målet er å styrke koordinering og involvering av interesser for å sikre planmessighet og forutsigbarhet for bruk av havarealer samtidig som man ivaretar marine økosystemer. Det er også viktig for regjeringen å skape trygghet for at de tradisjonelle næringene tas hensyn til når nye næringer skal finne sin plass. 

Ber om innspill

Prosjektgruppen for næringsplanene består av medarbeidere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. Gruppen har invitert næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og relevante kunnskapsmiljøer til digitale innspillsmøter 20. og 26. januar.

Omtalte personer

Bjørnar Skjæran

Stortingsrepresentant (Ap), leder, arbeidsfraksjonen

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

Terje Aasland

Energiminister (Ap)
Fagbrev energimontør (1986)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00