Ber Riksrevisjonen undersøke: – Skjer ytterst sjelden

Riksrevisjonen har kommet med en nådeløs dom over regjeringens oppfølging av rehabiliteringstilbudet. Det har fått et enstemmig Storting til å be Riksrevisjonen om å følge opp med en ny undersøkelse.

– Det er uvanlig fordi vi er opptatt av at Riksrevisjonen skal jobbe uavhengig og være helt autonome i forhold til Stortinget, sier Svein Harberg (H). Han er medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen og 1. visepresident på Stortinget. 
– Det er uvanlig fordi vi er opptatt av at Riksrevisjonen skal jobbe uavhengig og være helt autonome i forhold til Stortinget, sier Svein Harberg (H). Han er medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen og 1. visepresident på Stortinget. Foto: Emilie Holtet / NTB
0:000:00