Bergstø kjenner seg ikke igjen Kaskis uenighetsbeskrivelser

Nestleder i SV Kirsti Bergstø ønsker å bli partiets neste leder. Hennes mulige motkandidat, Kari Elisabeth Kaski, har pekt på en rekke saker der hun og Bergstø er uenige. – Overrasket over at hun nevnte rusreformen, sier Bergstø til Altinget. 

Foto: Sosialistisk Venstre
Lara Rashid

Etter at Lysbakken tidligere i høst sa at han ikke ønsker å ta gjenvalg som leder, pekte flere i mediene på Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski som tre aktuelle kandidater. Så langt har kun nestleder Kirsti Bergstø sagt at hun ønsker å stille.

Men valget har ikke vært enkelt. Kirsti Bergstø er alenemor til en ni år gammel gutt, og har tidligere sagt at alenemortilværelsen er grunnen til hvorfor hun har vært usikker. Nå velger hun likevel å stille. 

– Jeg har noen veldig fine støttespillere som er viktige i mitt barns liv, som sikrer ham trygghet og blir en slags bredere familie. En større familie i tillegg til min mor er jo helt grunnleggende, fordi det å være partileder er uforutsigbart, sier Bergstø når Altinget møter henne på kontoret hennes på Stortinget i en travel førjulstid.

Hun er fullt klar over at ledervervet innebærer perioder med mye reisevirksomhet, debatter på kveldstid og uforutsigbare situasjoner som må løses med en gang, men tror også at livet som alenemor bringer med seg verdifulle perspektiver.

– Det er noen verdifulle erfaringer ved det å være alenemor, fordi det gir en dyp kjærlighet til velferdsstaten og til fellesskapet som faktisk gjør at livet kan gå rundt. Det å være alenemor fra distriktet og med erfaring fra ulike deler av arbeidslivet, gir perspektiver som trengs i politikken, sier Bergstø.

Det er noen verdifullt å være alenemor fordi det gir en dyp kjærlighet til velferdsstaten og til fellesskapet.

Kirsti Bergstø
Nestleder i SV

Bred støtte i organisasjonen

Flere fylkesledere Altinget har snakket med sier at de ønsker Bergstø som leder. Hun har bred støtte fra blant annet Rogaland, Finnmark og Viken. Kaski har uttalt til Aftenposten at hun vil bruke julen til å bestemme seg for om hun vil stille som kandidat. Hun får støtte fra Oslo, Sosialstisk Ungdom og Nordland. Flere medier har pekt på at Kaski har bredere appell utad, mens Bergstø har bred støtte innad i partiet. 

– Er det noe du kjenner deg igjen i?

Jeg kjenner meg igjen i at jeg har bred støtte innad i partiet. Det har jeg fått mange gode tilbakemeldinger om. Jeg hadde ikke stilt om jeg ikke hadde blitt oppfordret til det fra ulike hold og ulike deler av landet. Og nå er det heldigvis ikke sånn at kommentatorsjiktet eller media plassert i Oslo skal peke ut politiske ledere. Det er noe partiet gjør selv, sier hun. 

– Men som partileder må du også samarbeide med de andre partiene. Er det en av dine styrker?

– Å samarbeide med de andre partiene er noe jeg har erfaring med. Jeg var partileder da Audun var i foreldrepermisjon, og da landet vi blant annet et revidert budsjett. Det er jevnlige forhandlinger på Stortinget, særlig nå med mindretallsregjering. Så jeg opplever i hvert fall at det er gode kår for samarbeid fremover, svarer hun.

Om rus, abort, klima og våpen

I et intervju i VG sier Kari Elisabeth Kaski at det er noen saker hvor Bergstø og hun har vært uenige, som abort, rusreform, klima og våpen til Ukraina. Vi har spurt Bergstø hva hun mener om disse temaene.

– Hva mener du om å sende våpen til Ukraina?

– De fleste i SV syntes dette var et vanskelig spørsmål da det kom, og det var nødvendig å ha diskusjoner i partiet før vedtak ble gjort. Norge har aldri sendt våpen på den måten før, og det var legitime innvendinger. Etter at SV tok en endelig beslutning, har jeg stilt meg bak det.

– Hva tenker du om rusreformen?

– Det ble jeg overrasket over at hun nevnte. SV er tydelig på at hjelp, ikke forfølgelse, er det viktige i ruspolitikken. Jeg er for å avkriminalisere brukerdoser, men jeg ønsker ikke rusforherligelse eller noen legaliserende linje i ruspolitikken, sier hun og fortsetter:

– Jeg er sosialarbeider og vet hvordan mønsteret i det å være fortvilet, fattig og å ha store problemer i livet kan føre til rusbruk. Så det synes jeg ikke man kan legge vekk som dimensjon, hverken i ruspolitikken eller målet om å hjelpe.

– Abort?

– Jeg ledet programkomiteen til SV sist landsmøte der vi hadde en enstemmig innstilling fra komiteen om å fjerne nemndene og sikre kvinner i sin selvbestemmelse. Jeg var den som forsvarte det endelige vedtaket i ettertid. 

Bergstø sier til Altinget at SV vil at dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men at det er kvinnen selv og ikke nemnder som skal avgjøre om en abort skal gjennomføres. SVs programvedtak har blitt tolket som en utvidelse av dagens grense for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 22, som er grensen for levedyktighet, men Bergstø mener at vedtaket ikke betyr at uketall defineres ettersom at grensen for levedyktighet kan endre seg med teknologien. 

Men for Bergstø har det vært viktig å ikke sette et uketall.

Hun viser til at aborttallene går ned og at de veldig få tilfellene av senabort, som i dag avgjøres av en nemnd, har blitt en altfor stor del av debatten.

– Jeg tror det er en stor byrde for dem det gjelder, at deres liv og vanskelige livsvalg blir en del av den spisse enden av abortdebatten. Det er viktig å huske på at i de tilfellene det er snakk om kan gjelde kvinner som har kreft og må behandles, eller der det er så store skader på barnet at det ikke er levedyktig, og alternativet er å bære frem et barn som ikke vil overleve. Det er viktig å ha en abortlov som både sikrer kvinners frihet og et godt støtteapparat rundt den enkelte når vanskelige valg skal tas, sier hun.

– Hva med klima da?

– Ja, her er jeg sikker på at både Kari Elisabeth Kaski og jeg begge ønsker å kutte i klimagassutslippene for å redde kloden vår, men på spørsmålet om tilnærming er vi nok litt forskjellig, svarer Bergstø før hun legger til:

– Jeg mener at klimakampen er viktig, men det må ikke gå på bekostning av natur. Vi skiller lag når det gjelder synet på vindkraftutbygging. Jeg er opptatt av å bevare naturen og å sikre bruksområder for reindrift. Jeg er også opptatt av å erstatte markedsstyringa med demokratisk kontroll over krafta. Det må vi for å løse strømpriskrisa. Vi må prioritere bruken av kraft framfor å ha et ensidig fokus på å bare bygge ut mer kraft.  

Bergstøtt mot Nato

På landsmøte skal SV vedta hvor partiet skal stå når det kommer til Nato-spørsmålet. Der står Kirsti Bergstø «bergstøtt» på sin Nato-kritikk.

– Det handler om Natos atomvåpenstrategi, at Nato har dratt Norge inn i kriger vi ikke burde delta i, som heller ikke trygger oss, og om viktigheten av en selvstendig utenriks- og forsvarspolitikk der vi ikke innretter oss etter stormakters interesser, sier hun.

Bergstø ønsker at Norge skal samarbeide med land vi har mye til felles med, som for eksempel de nordiske landene.

– Når de nordiske landene samles i Nato, så vil det føre til at det nordiske samarbeidet kan bli tettere. SV bør jobbe for en gjensidig nordisk sikkerhetsgaranti, framfor avhengighet av stormakter, avslutter hun.

Omtalte personer

Kirsti Bergstø

Partileder i Sosialistisk Venstreparti, stortingsrepresentant for Akershus, medlem, arbeids- og sosialkomiteen, medlem, Stortingets valgkomité
Barnevernspedagogikk (Høgskolen i Finnmark, 2006)

Kari Elisabeth Kaski

Stortingsrepresentant for Oslo, medlem, finanskomiteen

Audun Lysbakken

Stortingsrepresentant for Hordaland (SV)
Grunnfag i fransk og sammenlignende politikk (Universitetet i Bergen 1998)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00