Spaltist:  
Jette F. Christensen

Bestefedrelandets demokratiske underskudd

Norge lider av et demografisk demokratisk underskudd. Politikkens mysterium er at de som styrer er de som har fremtiden bak seg. De langsiktige konsekvensene av det de gjør for å bli gjenvalgt i morgen vil ikke angå dem, skriver spaltist i Altinget, Jette F. Christensen.

Hvis politikken skal være relevant og tillitsvekkende må den fortelle om at fremtiden ikke er noe som må bekjempes. Det har historisk sett vist seg å være vanskelig, skriver Jette F. Christensen, spaltist i Altinget. 
Hvis politikken skal være relevant og tillitsvekkende må den fortelle om at fremtiden ikke er noe som må bekjempes. Det har historisk sett vist seg å være vanskelig, skriver Jette F. Christensen, spaltist i Altinget. Foto: Kristoffer Myhre
Jette F. Christensen

Generasjonskontrakten i Norge er særlig spesiell nå. De som stemmer mest, er eldst, og de kommer til å bestemme lenge. De over 60 har høyest valgdeltagelse og vil være aktive stemmegivere i 25 år. Hvis politikken skal rette seg mot en stor velgergruppe, vil det være dem. 

Spaltister hos Altinget Løvebakken

Dette er spaltistene våre i 2023:

  • Jette F. Christensen, statsviter, skribent og leder av Riksvalgstyret, tidligere stortingsrepresentant (Ap)
  • Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, tidligere direktør i WWF og stortingsrepresentant (SV)
  • Hadle Bjuland, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU)
  • Monica Mæland, direktør i Bergen næringsråd, tidligere statsråd (H)
  • Johannes Bergh, valgforsker og fagsjef ved Institutt for samfunnsforskning. 
  • Sandra Borch, landbruks- og matminister (Sp)

     

SSBs befolkningsframskriving viser at andel mennesker i Norge på 67 år eller eldre vil være 24,3 prosent i 2050, mot fjorårets 16,1 prosent. Som Generalistkommuneutvalget påpekte i sin NOU vil 73 prosent av innbyggerne bo i store kommuner. Det betyr at politikken må finne nye løsninger for at flere eldre skal kunne få en god hverdag over hele landet. Det er mange grupper eldre som på flere måter fortjener mer av politikken. De som etter et langt liv i privat sektor sitter igjen med minstepensjon fordi arbeidsgiveren deres ikke var pålagt pensjonssparing er bare ett eksempel. Denne teksten handler ikke om at eldre skal få mindre å si eller mindre politikk for sin situasjon. Den handler om hvordan politikken skal ta ansvar for å være legitim i fremtiden. 

Få under 30 i kommunestyrer

Samtidig med innstillingen til Generalistkommuneutvalget, skrev NRK om unge som gir seg i lokalpolitikken. De fleste som sitter i norske kommunestyrer er rundt 50 år. Færre enn en av ti kommunestyrerepresentanter er under 30 år. Av de som er der, er det få som blir værende lenge. Det betyr noe for politikken. 

Denne teksten handler ikke om at eldre skal få mindre å si eller mindre politikk for sin situasjon. Den handler om hvordan politikken skal ta ansvar for å være legitim i fremtiden.

Jette F. Christensen
Spaltist i Altinget

Vi har relativt god diversitet i representasjon i Norge. Men det er grunn til å jobbe hardere for at politikken er et sted man vil kanalisere sitt engasjement. Ikke bare et sted å avlegge stemme, demonstrere for eller mot eller påvirke gjennom organisasjonsarbeid. Men et sted å være selv. Det krever mer av politikken enn at å det er fri konkurranse mellom kandidater for å komme seg inn dit. Det er hvordan politikken er for de som er i den mellom valgkamper som betyr noe for om man vil stille igjen.

Forskjellen i alder er ikke bare et tall eller forskjell på engasjement i enkeltsaker. Det handler om hvordan man oppfatter verden. Vi er mer tilbøyelig til å stemme på dem som forteller om verden slik vi opplever at den er. 

Les også

Denne generasjonen unge har tålt mye

For 68-generasjonen endte demonstrasjonene med gjennomslag. Det var ikke et spørsmål om  hva som skulle bli bedre, men hvor fort det skulle gå. For Berlinmurens fall generasjonen var det bare en vei og det var fremover til mer frihet, demokrati og vekst. Det har selvsagt vært problemer før, men da fremsto fremtiden som et lysere sted å være enn nå. Etter dem har det kommet flere generasjonsbetegnelser. Den minst treffende er «snøflakgenerasjonen», et uttrykk som beskriver en generasjon feige folk som ikke tåler noe.

De har tålt en del. De har tålt et terrorangrep direkte rettet mot dem. De har tålt å miste venner, løpt fra en massemorder og fått skylden for det etterpå. Deres virkelighet har vært full av ting det ikke har vært mulig å demonstrere mot for å endre. De var ikke født da berlinmuren falt. De forbinder verdens utvikling med krig, terror, finanskrise og klimakrise. Og det er helt reelt at dagens unge kan få det dårligere økonomisk enn foreldrene sine. Hvis politikken henvender seg til den største velgergruppens verdensbilde og diskurs, kan den risikere å ekskludere de som skal leve med effekten av vedtakene lengst.

Representant er ikke å være tjener

Unge søker seg til politikken ikke bare for å representere sin aldersgruppe, men sitt politiske ståsted. Det er mulig å være for saker unge også er opptatt av, uten å være ung selv. På samme måte som det er mulig for menn å være feminister og for kvinner å være brennende engasjert i samferdsel. Å være representant er ikke det samme som å være tjener. Men det betyr noe å ha kjennskap til livene til dem man skal representere. De som har gitt deg tilliten sin. Og i mange tilfeller, halve lommeboken i form av skattepenger, for at du skal forvalte det på en måte de mener er riktig. 

Vi er mer tilbøyelig til å stemme på dem som forteller om verden slik vi opplever at den er.

Jette F. Christensen
Spaltist i Altinget

Politikken vil fremover by på vanskelige og upopulære avgjørelser. I sitt arbeid om representasjons påvirkning på tillit til politikken, fant Yvette Peters og Sveinung Arnesen at folk er mer tilbøyelige til å akseptere en avgjørelse om den er fattet av en gruppe av folk som dem selv. Å være «som deg selv» handler om en opplevelse av delt perspektiv, erfaring eller bakgrunn. I undersøkelsen sin blant norske velgere finner Peters og Arnesen at de som har færreste fordeler av politikken var mer opptatt av deskriptiv representasjon. Representasjon påvirker også politikken. Som Bratoon og Ray viste i 2002 hadde antall kvinner i kommunestyrer i Norge en sammenheng med progressiv barnehagepolitikk. 

Lovfesting av «tillitsfulle valg»

Velgere vil gjerne søke til de partiene som har løsninger som resonnerer med sine verdensbilder. Men om det nye verdensbildet er helt ulikt det som det blir servert politiske løsninger for på jakt etter oppslutning mister vi ikke bare representasjon, men evne til å finne løsninger og kommunisere dem til en gruppe som står over for problemer som ikke nødvendigvis har sin umiddelbare løsning i vedtak fra i går. Alle politikere står selvsagt fritt til å bestemme hvilken måte de vil skaffe seg oppslutning på. Samtidig er det en fordel om de gjør det på en måte som vil opprettholde legitimiteten til demokratiet på sikt.

I regjeringens innstilling til ny valglov er det lagt til en endring om at lovens formål ikke lenger bare skal være å sikre frie og uavhengige valg, men også «tillitsfulle valg». Den nye loven skal sikre frie, hemmelige og tillitsskapende valg.

Tenk så fint, om man kunne vedta det. Vedta frihet. Vedta hemmelighet. Vedta tillit. 

Det forplikter politikerne til å forvalte sin egen rolle i valgkamp på en måte som vil beholde tilliten til valginstituttet og demokratiet.

Jette F. Christensen
Spaltist i Altinget

Forplikter politikerne

Tillit er ikke noe man kan kreve. Det er heller ikke noe man kan insistere på at bør finnes, selv når alt det formelle ved et system er i orden. Tillit kommer først når man opplever at det virker.

Likevel betyr det noe å ta inn tillit i lovens formål. Det forplikter politikerne til å forvalte sin egen rolle i valgkamp på en måte som vil beholde tilliten til valginstituttet og demokratiet.

De fleste har en tro på et samfunn som inneholder rettigheter og muligheter enn flere av seg selv. Men om poltikken blir formidlet og forvaltet på en måte som bare en aldersgruppe kan kjenne seg igjen i, vil det skape et problem større enn hvordan færre mennesker skal finansiere alderdommen til flere. Hvis politikken skal være relevant og tillitsvekkende må den fortelle om at fremtiden ikke er noe som må bekjempes. Det har historisk sett vist seg å være vanskelig.

Omtalte personer

Jette F. Christensen

Statsviter og spaltist
Master, sammenliknende politikk (UiB)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00