Bråk om foreslått havvind-område: – Det bør man virkelig ikke gå videre med

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet går imot at man bør utrede området Sønnavind A i Skagerrak på grunn av stor konflikt med fiskeri og fugler. Fiskarlaget mener åpning av området vil være brudd på regjeringens lovnader, mens BirdLife Norge kaller Sønnavind det absolutt verst tenkelige av de 20 områdene NVE nå peker på.

0:000:00