Christian Tybring-Gjedde (Frp): – Hva har statsråden drevet med i tre uker?

Fremskrittspartipolitikeren krevde på Stortinget svar på om forsvarsministeren kommer til å invitere Stortinget til å skape et bredt forlik om finansieringen av Forsvaret fremover. Han var ikke den eneste som lurte.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) under Stortingets muntlige spørretime onsdag.
Christian Tybring-Gjedde (Frp) under Stortingets muntlige spørretime onsdag.Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Christina Guldstad

Det var under Stortingets muntlige spørretime onsdag at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) måtte svare på hva han har drevet med de siste tre ukene siden Forsvarskommisjonens rapport ble lagt frem.

– Jeg har lest rapporten de siste tre ukene. Jeg har sendt den på høring. Jeg håper det blir en god debatt fram til at høringsfristen – som jeg tror er 17. august – og jeg venter på ytterligere råd for å ha et godt grunnlag for å legge frem en ny langtidsplan, svarte Gram fra talerstolen.

– Må invitere

Christian Tybring-Gjedde (Frp) var ikke fornøyd med svaret og gav klart uttrykk for det. Han beskrev svaret fra statsråden som «svakt».

– Hvis vi har lang erfaring med å skaffe brede forlik, må jo regjeringen invitere Stortinget til å skaffe et sånt bredt forlik. Er det ikke mulig for statsråden å si at vi vil invitere Stortinget til å skape et bredt forlik om finansiering av Forsvaret fremover?

Er det ikke mulig for statsråden å si at vi vil invitere Stortinget til å skape et bredt forlik om finansiering av Forsvaret fremover?

Christian Tybring-Gjedde (Frp)

Tybring-Gjedde var ikke den eneste som ønsket svar fra statsråden om Stortinget ville bli invitert til samtaler om forsvarssatsing, forsvarsinnretning og finansiering av Forsvaret. Også høyrepolitiker Ine Marie Eriksen Søreide ønsket svar på dette.

– Forsvarskommisjonen har en klar anbefaling om at det utformes et bredt politisk forlik i form av en bindende politisk avtale mellom partiene for å sikre den nødvendige forutsigbarheten og langsiktigheten, og det er en vurdering Høyre deler, sa Eriksen og la til:

– Vil regjeringa ta et sånt initiativ til å involvere Stortinget tidlig i arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren før proposisjonen legges frem og etter modell av prosessen rundt støttepakken for Ukraina?

Kommer tilbake med svar

Både Tybring-Gjedde og Søreide fikk fra forsvarsminister Gram bekreftet at han mener det er «naturlig» å se på hvordan en bredest mulig oppslutning om politikken skal sikres og at det er lang, god tradisjon i Norge for å samle seg bredt rundt forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Han svarte ikke konkret på spørsmålene deres, men uttalte isteden følgende:

«Vi må komme tilbake til nøyaktig hvordan dialogen med Stortinget vil skje i denne saken» og «jeg har sagt at jeg er positiv til det, men nøyaktig hvordan det skal skje, må jeg få lov til å komme tilbake til.».

Omtalte personer

Bjørn Arild Gram

Forsvarsminister

Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant (FrP), fraksjonsleder, Utenriks- og forsvarskomiteen
bachelor, Political Science (Loyola University, Chicago, USA, 1988), master, International Studies (University of Denver, USA, 1990), NATO Defence College (Roma, Italia, 1997)

Ine Eriksen Søreide

Stortingsrepresentant Oslo (H), leder, Utenriks- og forsvarskomiteen
Cand.jur., Universitetet i Tromsø, 2007)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00