Debatt

Civita-rådgiver: Øk egenandelene for flertallet av befolkningen

Skal egenbetalingen for helsetjenester fjernes for unge og sårbare, bør de økes for resten av befolkningen, skriver Civita-rådgiver Aslak Versto Storsletten.

«Noe økte egenandeler for folk flest, vil trolig minske unødvendige henvendelser og sørge for at vi i større grad bare går til legen når det er nødvendig. Det vil bidra til at en viss type pasienter verdsetter timen mer, forbereder seg bedre og er mer opptatt av å overholde timen», skriver Aslak Versto Storsletten, rådgiver i tankesmien Civita.
«Noe økte egenandeler for folk flest, vil trolig minske unødvendige henvendelser og sørge for at vi i større grad bare går til legen når det er nødvendig. Det vil bidra til at en viss type pasienter verdsetter timen mer, forbereder seg bedre og er mer opptatt av å overholde timen», skriver Aslak Versto Storsletten, rådgiver i tankesmien Civita.Foto: Gorm Kallestad/NTB
Aslak Versto Storsletten
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Egenbetalingen for helsetjenester bør på sikt fjernes for pasienter opp til 20 år og for sårbare pasientgrupper, skriver fire leger i Altinget. Isolert sett kan dette være et riktig tiltak, men det må eventuelt være en politisk prioritering. Et slikt tiltak vil koste, både i form av økte offentlige utgifter og økt press på et allerede presset helsevesen. For å veie opp for et slikt tiltak, bør derfor egenandelene for resten av befolkningen øke tilsvarende. 

En liten økning i egenandeler vil ha lite å si for de aller fleste rent økonomisk, men det vil bidra til at helsepersonell kan bruke mer tid på de av oss som trenger det mest.

Aslak Versto Storsletten
Civita-rådgiver

Inntektene fra økte egenandeler for det brede lag av befolkningen kan brukes til å gi fritak til utsatte grupper, kronisk syke, narkomane, minstepensjonister og, hvis ønskelig, unge mennesker. En liten økning i egenandeler vil ha lite å si for de aller fleste rent økonomisk, men det vil bidra til at helsepersonell kan bruke mer tid på de av oss som trenger det mest.

Som jeg viser i et Civita-notat, har det over en periode vært en jevn økning i årlige konsultasjoner hos fastlegen per innbygger, noe som legger beslag på betydelige menneskelige og økonomiske ressurser. Samtidig har det ikke vært en tilsvarende økning i bruk av legevakt. Dette tyder på at vi ikke er blitt mer syke, men at det er en del overforbruk av fastlegetjenester. 

Les også

Ressursene må brukes effektivt

Egenandelene er i dag beskjedne og utgjør en svært liten del av produksjonskostnadene i helsetjenesten. Dette medfører en lav kostnadsbevissthet i befolkningen. Det er ikke økonomiske insentiver til å begrense etterspørselen, som igjen fører til at noen av oss, som stort sett er helt friske, har flere konsultasjoner hos fastlegen enn det som er nødvendig.

Noe økte egenandeler for folk flest, vil trolig minske unødvendige henvendelser og sørge for at vi i større grad bare går til legen når det er nødvendig. Det vil bidra til at en viss type pasienter verdsetter timen mer, forbereder seg bedre og er mer opptatt av å overholde timen. Dette vil i sin tur frigjøre økonomiske ressurser og lette arbeidsbyrden for helsepersonell.

Det viktigste med helsevesenet er at det er tilgjengelig for alle. Om helsevesenet skal være tilgjengelig for alle, må ressurser brukes effektivt. Økt behovsprøving for egenandeler kan være et tiltak for mer effektiv bruk av ressurser i helsevesenet. 

Les også

Omtalte personer

Marte Kvittum Tangen

Leder, Norsk Forening for Allmennmedisin, styreleder, Stiftelsen senter for kvalitet i legetjenester (SKIL), styreleder, Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)
spesialist i allmennmedisin (2008), cand.med. (Universitetet i Tromsø, 1999)

Hege Kristiansen

Leder, Norsk barnelegeforening
spesialist i barnesykdommer, PhD

Ståle Onsgård Sagabråten

Leder, fagstyret, Den Norske Legeforeningen, styremedlem, Norsk Forening for Allmennmedisin

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00