Debatt

Civita-rådgiver: Private bør involveres mer i den offentlig finansierte helsetjenesten

Sykepleiere er opptatt av valgfrihet, og helsetjenestene kan bli mer produktive. Derfor bør private involveres mer i den offentlig finansierte helsetjenesten, mener Civita-rådgiver Aslak Vesto Storsletten.

Foto: CF Wesenberg / kolonihaven.no / Civita
Aslak Versto Storsletten
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

En ny undersøkelse viser at 17,7 prosent av alle yrkesaktive sykepleiere som har svart på undersøkelsen, ønsker å slutte helt i jobben sin. Videre viser undersøkelsen at 14,7 prosent sier at de ønsker å bytte jobb, men fortsatt arbeide som sykepleiere.

Sykepleiere, som de aller fleste andre norske arbeidstakere, er opptatt av valgfrihet i yrket sitt. 

55 prosent mener at det er en fordel for sykepleieryrkets status at også private aktører leverer helsetjenester.

Aslak Versto Storsletten
Rådgiver, Civita

Valgfrihet er tett knyttet opp til respekten for individets frihet og evne til selvbestemmelse. Det handler om å kunne velge selv fremfor at noen andre bestemmer for deg. Sykepleieres anledning til å velge er også viktig rent psykologisk, fordi valgmuligheter mellom arbeidsgivere, det å konkret uttrykke et valg, etterleve det og oppleve at andre respekterer det, er sentralt for opplevd egenverdi.

En annen, relativt ny undersøkelse utført på vegne av NHO, viser at 84 prosent av sykepleiere svarer at det er viktig for dem at yrket har ulike valgmuligheter for arbeidsgiver og arbeidstid. Undersøkelsen har flere interessante funn. 71 prosent svarer at når både det private og det offentlige tilbyr helsetjenester, gir det sykepleiere flere valgmuligheter når det gjelder arbeidssted og arbeidstider. Og 55 prosent mener at det er en fordel for sykepleieryrkets status at også private aktører leverer helsetjenester. 

Les også

Stort potensiale

Slike funn viser at det kan være lite annet enn en styrke å gi sykepleierne muligheter til å velge en privat arbeidsgiver.

Kun en liten andel av sykepleierne arbeider hos private aktører i dag. Mer privatdrevne, offentlig finansierte helsetjenester kan derfor øke valgfriheten for landets sykepleiere. 

Det kan være lite annet enn en styrke å gi sykepleierne muligheter til å velge en privat arbeidsgiver.

Aslak Versto Storsletten
Rådgiver, Civita

Videre finnes det analyser som viser at ansatte hos private helse- og omsorgsbedrifter leverer flere arbeidstimer enn ansatte i offentlige helse- og omsorgsbedrifter. Hvis offentlig ansatte matchet de privatansatte i antall arbeidstimer, ville det frigjort ressurser tilsvarende nesten 30 000 årsverk, viser for eksempel en analyse fra Dansk Industri.

Danmark er selvfølgelig ikke Norge, men landet ligner Norge når det kommer til sammensetningen i arbeidslivet, arbeidslivsbestemmelser og kompetanse. Den nevnte analysen viser derfor hvilket potensial som ligger i det private. Potensialet i det private blir ekstra stort når vi tar i betraktning at de aller fleste sykepleiere er ansatt i offentlig sektor.

Flere private leverandører kan altså øke valgfriheten for sykepleiere og frigjøre ressurser i helsetjenestene. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024