Den grønne alliansen mellom Norge og EU: – Lite nytt i avtalen, mener Høyre

– Det er positivt at også regjeringen ser at det er nødvendig med mer samarbeid, sier Høyres Nikolai Astrup til Altinget. Han mener at det samtidig hjelper lite å inngå ordrike samarbeidserklæringer, hvis man ikke følger opp i praksis. Senterpartiet er på sin side glad for at avtalen ikke berører norsk olje- og gassproduksjon.

Fint, men lite nytt, mener Høyres Nikolai Astrup om regjeringens nye grønne allianse med EU.
Fint, men lite nytt, mener Høyres Nikolai Astrup om regjeringens nye grønne allianse med EU.Foto: Heiko Junge / NTB
Christina Kullmann Five

Altinget har spurt det EU-vennlige Høyre og det EU-skeptiske regjeringspartiet Senterpartiet om reaksjoner på den grønne alliansen Norge har inngått med EU. 

– Senterpartiet har klart gitt utrykk for at Norge ikke bør bli EU-medlem, og melde seg ut av EØS. Avtalen mellom EU og Norge er ikke juridisk bindende men det gis uttrykk for et ønske om økt samarbeid på flere områder, og felles prioriteringer. Avtalen er et uttrykk for at Norge knytter stadig flere bånd til EU. Hvordan er dette forenelig med Senterpartiet i regjering?

– Senterpartiet er imot norsk EU-medlemskap, men for internasjonalt samarbeid. På mange enkeltområder er det positivt å samarbeide med EU-landene og da bør vi også gjøre det basert på egne beslutninger. Det gjelder blant annet helse, satellittkommunikasjon og ERASMUS-programmene, for å nevne noe, skriver Senterpartiets Marit Arnstad til Altinget.

Altinget logoEU/EØS
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om EU/EØS samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00