Analyse av 
Silje Sjursen Skiphamn

Det er en sammenheng mellom konspirasjonsteorier og EØS-motstand

Alle EØS-motstandere er ikke konspirasjonsteoretikere, men mange konspirasjonsteoretikere er EØS-motstandere. Det bør kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ta innover seg. 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har fått kritikk for å ikke ville publisere en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt på departementets hjemmeside. Han mente at rapporten kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter. 
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har fått kritikk for å ikke ville publisere en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt på departementets hjemmeside. Han mente at rapporten kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

I helga ble det kjent at statsråden ikke ønsket å publisere en rapport om mulig uønsket valgpåvirkning på Kommunal- og distriktsdepartementets hjemmeside. Rapporten er laget av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og skisserer blant annet et scenario der en utenlandsk aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet gjennom utmelding av EØS-avtalen. 

Gjelsvik begrunnet avgjørelsen om ikke å publisere rapporten med at funnene kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik til Nationen, som omtalte nyheten først.