Dette er Altinget EU/EØS

Det startet som en kull- og stålunion i 1952, men er i dag en av verdens viktigste maktfaktorer. EU påvirker Norge, men mange forstår ikke helt hvordan. Det vil Altinget EU/EØS forsøke å gjøre noe med.

Den politiske utviklingen og aktuell debatt vil bli dekket av Altinget EU/EØS. 
Den politiske utviklingen og aktuell debatt vil bli dekket av Altinget EU/EØS.  Foto: NTB/REUTERS/Yves Herman/File Photo
Veslemøy Hedvig Østrem

3. oktober åpnet Altinget i Norge. Den rendyrkede politiske nettavisen har 22 år bak seg i Danmark og åtte i Sverige. Nå er det Norges tur. Altinget dekker politikk fra et nøytralt ståsted og er opptatt av en faktabasert og analytisk tilnærming. Som Altinget-leser kan du få tilgang på dagsaktuelle nyheter, spaltister og debatt om allmenn politikk, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt.

I våre fagpolitiske nisjer går vi mer i dybden. 

EU/EØS-nisjen vil dekke den løpende politiske debatten og prosessene i EU-systemet – som i sin tur påvirker Norge via EØS-avtalen. 

Norge har sagt nei til EU/EF-medlemskap to ganger, først i 1972 og deretter i 1994. Det har ikke vært mye debatt om Norges tilknytning til EU det siste tiåret, men den debatten er i ferd med å blusse opp igjen. De viktigste grunnene til det, er selvsagt verdenssituasjonen, med en angrepskrig i Europa og en påfølgende energikrise. Også under koronapandemien ble Norges beredskap tett knyttet opp til EU. I slike kriser blir internasjonalt samarbeid en større del av det daglige nyhetsbildet. 

Vi vet dessuten at mange norske organisasjoner, bedrifter og politiske aktører synes det er utfordrende å følge med på det som skjer i Brussel, det ønsker vi å gjøre noe med,

Veslemøy Østrem, Sjefredaktør i Altinget

Vi opplever at EU-politikk er underdekket i norsk offentlighet. Altinget har en nøytral posisjon, og tar ikke stilling til et ja eller nei til norsk medlemskap i EU. Men vi mener det er for mange politiske prosesser som påvirker vårt samfunn, men som går under radaren i Norge. Vi vet dessuten at mange norske organisasjoner, bedrifter og politiske aktører synes det er utfordrende å følge med på det som skjer i Brussel, det ønsker vi å gjøre noe med. 

Five er nisjeredaktør

Noen av de viktigste spørsmålene i dagens politiske situasjon, vil bli dekket i Altinget EU/EØS. Vi skal skrive om demokratiutvikling, forsvar og beredskap, klimapolitikk og internasjonalt samarbeid. Vi skal også skrive om den hjemlige debatten og forklare EUs prosesser på en slik måte at norske aktører kan forholde seg til det som skjer i Brussel. 

Christina Kullmann Five er nisjeredaktør for Altinget EU/EØS. Hun har bakgrunn som jurist og har mange år bak seg som seniorrådgiver i departementene. Five har blant annet jobbet med EU-rett, barnevernrett og menneskerettigheter. Med seg på laget har hun Altingets nordiske EU-journalister.

Altinget har hatt et eget Brussel-kontor siden 2010, og der følger EU-redaktør Rikke Albrechtsen og EU-analytiker Thomas Lauritzen den politiske utviklingen tett. Altingets norske lesere vil også få tilgang på en rekke av deres analyser og nyhetsartikler. 

Utgivelser
Altinget EU/EØS kommer ut to ganger i uken i et nyhetsbrev med nyheter, debatt, bakgrunnsartikler og analyser. I utgangspunktet er dette mandag og torsdag

Vi starter uken på mandag med et overblikk over hva som skjer i EU, samt med aktuell EU-debatt fra en av våre spaltister eller medarbeidere. Torsdagens nyhetsbrev er fyldigere, og vil også ha med aktuell innsikt og ferskt nyhetsstoff. 

Kontakt
Hvis du har ideer til temaer, ønsker å delta i debatten eller vil melde inn kalenderhendelser, er du velkommen til å kontakte redaksjonen:

Christina Kullmann Five, nisjeredaktør for EU/EØS.
Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget. 

Hvis du vil sende et debattinnlegg, kan du skrive til debatt@altinget.no
Du kan sende navnenyheter til navn@altinget.no og pressemeldinger og hendelsesnyheter til red@altinget.no


Har du spørsmål om ditt abonnement, skriv til adm@altinget.no 

Annonser
Ønsker du å annonsere eller få din stillingsannonse på Altinget EU/EØS, så kontakt Altinget på annonse@altinget.no  


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon