Dette er Altinget Forsvar

Altinget Forsvar blir avisens sjette nisje. Denne nisjen skal ta pulsen på norsk forsvarspolitikk, men skal også se på internasjonale forhold som påvirker vår sikkerhet og beredskap. 

Forsvar- og beredskapspolitikk har fått en ny aktualitet etter Russlands angrepskrig mot Ukraina. 
Forsvar- og beredskapspolitikk har fått en ny aktualitet etter Russlands angrepskrig mot Ukraina. Foto: NTB/AP Photo/Khalil Hamra
Veslemøy Hedvig Østrem

3. oktober 2022 åpnet Altinget i Norge. Den rendyrkede politiske nettavisen har 22 år bak seg i Danmark og åtte i Sverige.

Altinget dekker politikk fra et nøytralt ståsted og er opptatt av en faktabasert og analytisk journalistikk. Som Altinget-leser kan du få tilgang på dagsaktuelle nyheter, spaltister og debatt om allmenn politikk, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt.

I våre fagpolitiske nisjer går vi mer i dybden. Fra start åpnet Altinget fem nisjer: Løvebakken, Arbeidsliv, EU/EØS, Helse, Klima og Energi. 2. mai blir også forsvarspolitikken gjenstand for grundig og kontinuerlig journalistikk i vår sjette fagpolitiske nettavis, Altinget Forsvar. 

– Vi ser at dette politikkområdet er blitt svært viktig i den internasjonale debatten. Men også her i Norge har forsvarspolitikk og spørsmål rundt beredskap og sikkerhet fått en helt ny aktualitet, sier sjefredaktør Veslemøy Østrem. 

Internasjonale perspektiver

Vårt naboland i øst gikk våren 2022 til fullskala angrep på Ukraina, i en brutal angrepskrig. Det har påvirket hele den internasjonale forsvars- og sikkerhetssituasjonen. Våre naboland Sverige og Finland er på vei inn i eller allerede medlemmer av NATO. Det vil bety et helt nytt nordisk tyngdepunkt i forsvarsalliansen. Også Ukrainas EU-søknad vil gi grunnlag for en viktig internasjonal politisk debatt de neste årene. Spørsmålene om nordområdene er også av avgjørende betydning for Norge. Sikkerhetssituasjon i Arktis blir viktig for Altinget Forsvar. 

Men også her i Norge har forsvarspolitikk og spørsmål rundt beredskap og sikkerhet fått en helt ny aktualitet.

Altinget ønsker å gå inn i de politiske prosessene som former vår forsvarspolitikk. Blikket blir både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. For i Norge er forsvarspolitikk også distriktspolitikk. Ettersom Altinget også har redaksjoner i Sverige, Danmark og Brussel, vil vi ha mulighet til å bringe de nordiske og europeiske perspektivene inn i denne journalistikken.

Christina Guldstad er nisjeredaktør for Altinget Forsvar. Hun har en internasjonal mastergrad i journalistikk med fordypning innen krig og konflikt, politikk og globalisering. Guldstad var flere år politisk journalist i Finnmark der hun hadde fokus på nordområdepolitikk og sikkerhet. Hun har også vært ansvarlig redaktør for et fagtidskrift for ingeniører og teknologer, og dekket felt som teknologi, sikkerhetstrusler, digitale forsvarsstrategier og sårbarheter.

– Målet er at forvarsnisjen skal være en troverdig og pålitelig nyhetskilde for relevant nyhetsdekning og analyser av viktige lokale, nasjonale og globale problemstillinger, utfordringer og fremskritt som berører forsvarssektoren. I tillegg til hvordan politiske beslutninger eller fravær av sådane påvirker sikkerhetspolitikk, militærmakt, menneskene som arbeider i forsvaret og landets evne til å forsvare seg, sier Christina Guldstad.

Altinget Forsvar kommer ut med to nyhetsbrev per uke. Tirsdag og fredag.  Hvis du har ideer til temaer, ønsker å delta i debatten eller vil melde inn kalenderhendelser, er du velkommen til å kontakte redaksjonen:

Christina Guldstad, nisjeredaktør for Altinget Forsvar.
Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget. 

Hvis du vil sende et debattinnlegg, kan du skrive til [email protected]
Du kan sende navnenyheter til [email protected] og pressemeldinger og hendelsesnyheter til [email protected]

Har du spørsmål om ditt abonnement, skriv til [email protected] 

Annonser

Ønsker du at annonsere eller få din stillingsannonse på Altinget, så kontakt Altinget Annonser på [email protected]  


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00