Forsvarsuken 23: 460 sider med totalberedskap

Det er duket for en forsvarsuke fylt med råd og anbefalinger. Mandag vil totalberedskapskommisjonens rapport bli overlevert og presentert til justisministeren, og onsdag vil Forsvarssjef Eirik Kristoffersen presentere sine fagmilitære råd for regjeringen. 

0:000:00