Dette skjer på arbeidslivsfeltet i uke 23: LO-konferanse og melding om samisk språk, kultur og samfunnsliv i utdanningssystemet

Denne uken byr på et variert program. LO arrangerer Kommunalkonferansen 2023, der en ny rapport om internasjonal velferdsprofitt blir lansert. På onsdag er det Fafo-seminar, der det også blir rapportlansering. I tillegg skal Stortinget behandle årets melding fra regjeringen om samisk språk, kultur og samfunnsliv, som i år har hatt fokus på kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. 

For å oppnå en positiv utviklingsspiral for samiske språk, spiller rekruttering til
samisk barnehage og skole og de samiske språkutdanningene og lærerutdanningene en nøkkelrolle. Det skriver Kunnskapsdepartementet i årets melding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets tema er kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Bildet er fra feiringen av Samefolkets dag 6. februar 2022, da en samisk barnehage underholdt med musikk i Oslo rådhus.
For å oppnå en positiv utviklingsspiral for samiske språk, spiller rekruttering til samisk barnehage og skole og de samiske språkutdanningene og lærerutdanningene en nøkkelrolle. Det skriver Kunnskapsdepartementet i årets melding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets tema er kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Bildet er fra feiringen av Samefolkets dag 6. februar 2022, da en samisk barnehage underholdt med musikk i Oslo rådhus.Foto: Terje Pedersen/NTB
Ingrid Skovdahl

Mandag 5. juni

Tirsdag 6. juni

Onsdag 7. juni

  • På Stortinget er det avgivelsesfrist for Kontroll- og konstitusjonskomiteens oppfølging av statens lederlønnssystem
  • I stortingssalen skal følgende saker opp til behandling:
    • Forslag fra Utenriksdepartmentet om endringer i utenrikstjenesteloven om forflytning av ansatte mellom stillinger i departementet og ved utenriksstasjon, midlertidig ansettelse i Utenriksdepartementet for å tjenestegjøre ved norsk utenriksstasjon, rekruttering av nye medarbeidere til utenrikstjenesten gjennom gruppeopptak, og forslag om kjønnsnøytrale titler i flere lover om utenrikstjenestens oppgaver.
    • Representantforslag fra Rødt om akutte tiltak mot sosial dumping i drosjenæringen.
  • Fafo arrangerer seminar med to rapportlanseringer: «Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet» og «Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet».
  • LOs Kommunalkonferanse fortsetter, med innlegg fra blant andre LO-lederen Peggy Følsvik Hessen og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Det vil også arrangeres en partilederdebatt, der alle partiledere unntatt Guri Melby (V) deltar. Hun ersattes av Sveinung Rotevatn (V).
  • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) lanserer en rapport om eldres menneskerettigheter i Norge.  

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024