Dette skjer på Løvebakken i uke 42: Svarsfrist i kontrollkomiteen, høringer om statsbudsjettet og panelsamtale om politikernes habilitet

Denne uken starter høyst sannsynlig med en statsrådsrokade ved et ekstraordinært statsråd på Slottet mandag. På Stortinget begynner komiteenes høringer om statsbudsjettet for 2024, og i kontrollkomiteen er det frist for regjeringsapparatet å gi svar om håndteringen av habilitetsregelverket.

0:000:00