Analyse av 
Veslemøy Hedvig Østrem

Disse budsjettgrepene fra SV vil bli slått rett ned på første forhandlingsmøte

Når SV ankommer første forhandlingsmøte med Sp og Ap neste uke, vil de allerede ha prioritert bort svært mye av sitt eget alternative budsjett. Noe er det er politisk umulig å få gjennomslag for. Andre ting blir lagt i skuffen fordi inntjeningen eller gjennomføring er urealistisk. SV er ikke alene om å budsjettere med umulige inndekningsforslag. 

SVs alternative budsjett står i primærpolitikkens tegn. Når Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø neste uke starter forhandlingene med Ap og Sp, må listen over gode formål barberes ned. 
SVs alternative budsjett står i primærpolitikkens tegn. Når Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø neste uke starter forhandlingene med Ap og Sp, må listen over gode formål barberes ned. Foto: Montasje: Altinget/Arthur J. Camelbeeck / Javad Parsa / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem
  • En milliard i merinntekter fra en gjeninnføring av grunnavgift på mineralolje? Bare glem det. 
  • Over 4,6 milliarder i sparte utgifter til «miljøskadelige motorveier» og økte bompenger? Glem det. 
  • 3,5 milliarder mer i inntekter for å øke grunnrenteskatten på havbruk til 35 prosent? Glem det. Her vil SV møte et skuldertrekk fra sine forhandlingspartnere.
  • 35 milliarder i kommende økte skatter og avgifter på sokkelen uten utredning og tidkrevende lovendringer? Helt urealistisk. 

Torsdag la SV frem sitt alternative budsjett. Der er det satt av mye mer penger til mye mer – både velferd, kultur, klima, natur, tannhelse, sykehus, kommunehelse, økt barnetrygd, økte sosialhjelpssatser og økt studiestøtte. 

Alle i forhandlingsrommet vet at det ikke er noen vei utenom SV for å få landet et budsjett. 

For SV og de andre ikke-regjerende partienes del handler det alternative budsjettet om å vise frem sin primærpolitikk. Så starter forhandlingene. Da blir listen atskillig kortere – og billigere. 

SV vet godt at de har et begrenset antall milliarder å flytte på i møte med Eigil Knutsen (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp). Men på flere felt der SVs krav kan vises direkte på lommeboka til de dårligst stilte – vil det være mulig å få gjennomslag. Men det koster, og SV må prioritere hardt – men kan også selge seg dyrt. Alle i forhandlingsrommet vet at det ikke er noen vei utenom SV for å få landet et budsjett. 

Altinget logoLøvebakken
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om løvebakken samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00