Dom skaper trøbbel for ideelle rusinstitusjoner

To måneder forsinket la Helse Sør-Øst flere hundre rusbehandlingsplasser ut på anbud. Etter bare noen dager ble anbudskonkurransen avlyst på grunn av en dom. Det skaper stor usikkerhet for både pasienter, ansatte og virksomheter.

Tyrilistiftelsen er blant de ideelle aktørene som har avtale med Helse Sør-Øst om rusbehandling. Alle avtalene går ut ved utgangen av 2024, men Helse Sør-Øst kan foreløpig ikke si når den nye anbudsrunden utlyses.
Tyrilistiftelsen er blant de ideelle aktørene som har avtale med Helse Sør-Øst om rusbehandling. Alle avtalene går ut ved utgangen av 2024, men Helse Sør-Øst kan foreløpig ikke si når den nye anbudsrunden utlyses.Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB
0:000:00