Debatt

Domaas og Rønnevik: Et kjønnsdelt arbeidsliv gagner ingen

Kjønnsfordelingen i olje- og gassnæringen er på cirka 20 prosent kvinner. Hva kan vi gjøre for å bedre kjønnsbalansen? skriver Alida Johanne Domaas, nestleder i Industri Energi Ung og Målfrid Rønnevik, teamleder HR og kompetanse i Offshore Norge.

Kjønnsfordelingen i olje- og gassnæringen har blitt jevnere siden 1960-tallet, men det er fortsatt bare 20 prosent kvinner som velger denne bransjen. Likestilling kommer ikke av seg selv, og derfor må det legges ned en større innsats på flere områder, mener forfatterne av debattinnlegget.
Kjønnsfordelingen i olje- og gassnæringen har blitt jevnere siden 1960-tallet, men det er fortsatt bare 20 prosent kvinner som velger denne bransjen. Likestilling kommer ikke av seg selv, og derfor må det legges ned en større innsats på flere områder, mener forfatterne av debattinnlegget. Foto: Marit Hommedal/NTB
Alida Johanne Domaas
Målfrid Rønnevik
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Da oljeletingen startet på norsk sokkel i 1966, var det ingen kvinner som jobbet offshore, og det var neppe noen som tenkte på muligheten for det. Nå er saken en helt annen, heldigvis.

Helt fra oppstarten var kvinner engasjert i oljerelatert virksomhet på land. De fleste kvinnene var da sekretærer eller regnskapsmedarbeidere i oljeselskapene eller i leverandørindustrien. Men offshore fant vi ingen kvinner. 

Vi må bli flinkere til å løfte de fantastiske mulighetene en finner i bransjen, både offshore og på land, til de som velger studieretning.

Alida Johanne Domaas og Målfrid Rønnevik

På slutten av 1970-tallet fikk også kvinner innpass i oljebransjen og i 1983 fikk vi verdens første kvinnelige plattformsjef.

Mye har skjedd siden 1960-tallet, men utviklingen går for tregt. Kjønnsfordelingen i olje og gassnæringen som helhet er på cirka 20 prosent kvinner. Dette tallet har endret seg lite de siste årene. Derfor må vi spørre oss selv, hva kan vi gjøre for å bedre kjønnsbalansen?

Flere jenter på guttedominerte linjer

Det kommer ikke av seg selv, og innsatsen må legges ned på flere områder. Vi må bli flinkere til å løfte de fantastiske mulighetene en finner i bransjen, både offshore og på land, til de som velger studieretning.

Jenter utgjør i dag halvparten av studentmassen. Skal vi løse utfordringene samfunnet står overfor, trenger vi flere av dem hos oss. En viktig årsak til at det går tregt er nok dessverre, for vår bransje som for mange andres, at kvinner og menn fortsatt tar tradisjonelle utdanningsvalg; jenter velger i større grad «mykere» utdanning og offentlig sektor, gutta velger teknologi og yrker i industrien. 

Hvis du som jente skal velge yrke og du ser en ung kvinnelig mekaniker, er det lettere å se seg selv i en lignende jobb.

Alida Johanne Domaas og Målfrid Rønnevik

Likevel er det noen lyspunkt. I 2022 økte jenteandelen på alle de guttedominerte linjene. Det er for eksempel 815 flere jenter som søkte teknologi- og industrifag i 2022, enn de som søkte i 2020, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Vi ser også en positiv utvikling blant de som har høyere utdanning som ingeniører. Det håper vi fortsetter. Men vi håper også at flere kvinner fremover vil velge fagutdanning. Fagutdanningene våre er i stor endring. Utdanninger som før ble forbundet med tunge løft, blir i større grad nå digitalisert. Yrkesveiene er mange. Her må vi jobbe sammen – utdanningssituasjonene, selskapene og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene – for å vise frem de fantastiske mulighetene som finnes i energibransjen.

Les også

Kvinnelige rollemodeller

På toppledernivå og i profilerte posisjoner ser vi oftere dyktige kvinner. I tillegg til å være gode ledere som kan vise til gode resultater for sine selskaper, er de også gode rollemodeller for de som kommer etter dem. Forbilder er nemlig viktig. Hvis du som jente skal velge yrke og du ser en ung kvinnelig mekaniker, er det lettere å se seg selv i en lignende jobb. Ser man kvinner på toppen, vil det for mange være lettere å se seg selv i samme posisjon.  

Men vi må gjøre mer. I Offshore Norge har vi blant annet et eget lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Hvorfor er det viktig?

Et kjønnsdelt arbeidsliv gjør det vanskelig å velge blant de beste når bedriftene skal ha nye medarbeidere. En undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter viser at skjev kjønnsbalanse skaper store rekrutteringsproblemer, og at 1 av 3 bedrifter ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Av disse sier 3 av 4 at de opplever skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet. 

Et kjønnsdelt arbeidsliv gjør det vanskelig å velge blant de beste når bedriftene skal ha nye medarbeidere.

Alida Johanne Domaas og Målfrid Rønnevik

Energibransjen har stor betydning for landet vårt, og det er ingen tvil om at det vil være en av de mest spennende og fremtidsrettede næringene å jobbe i. Da trenger vi alle de kloke hodene vi kan få.

Norge er et av verdens mest likestilte land, og likestilling mellom menn og kvinner er en helt sentral verdi i samfunnet vårt. Mangfold lønner seg alltid, og det vil vi fortsette å jobbe for.  


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon