Spaltist:  
Marte Hansen Haugan

En havnasjon som er villig til å ødelegge sitt eget hav? 

Stortinget kommer til å angre på at de godkjente utvinning av mineraler på havbunnen. En plan som potensielt raserer livet på havbunnen er det motsatte av å legge klima og miljø til grunn for politikken, skriver leder i Changemaker, Marte Hansen Haugan. Hun er spaltist i Altinget Klima og Energi.

Norge har forpliktet seg til å beskytte og gjenopprette havets helse, forvalte havet bærekraftig og sikre havets rikdom for fremtidige generasjoner. Å gjennomføre gruvedrift på havbunnen er det totalt motsatte, skriver leder for Changemaker Marte Hansen Haugan.<br>
Norge har forpliktet seg til å beskytte og gjenopprette havets helse, forvalte havet bærekraftig og sikre havets rikdom for fremtidige generasjoner. Å gjennomføre gruvedrift på havbunnen er det totalt motsatte, skriver leder for Changemaker Marte Hansen Haugan.
Foto: Montasje: NTB/Håkon Mosvold Larsen / Changemaker
Marte Hansen Haugan

Stortinget har nå bestemt at det skal bli mulig å lete etter, og etter godkjenning fra Stortinget, utvinne mineraler fra havbunnen. Det er en  hensynsløs og uansvarlig beslutning jeg håper vi ikke må se tilbake og angre på, fordi man ikke tok innover seg hvilke katastrofale og potensielt irreversible konsekvenser det kan ha for dyrelivet og naturen til havs. Regjeringen ønsker likevel å gjennomføre gruvedrift på bunnen av havet selv om forskningen  vi har sier at det ikke er forsvarlig. 

Kunnskapsløst 

Et av de største problemene med å åpne for gruvedrift på havbunnen er hvor lite kunnskap som ligger til grunn for beslutningen. Forholdene og teknologien som trengs for gruvedrift under vann er annerledes fra gruvedriften som foregår på land, og det er derfor vanskelig å forutse og erfare hvilke negative effekter det vil kunne føre med. Regjeringen vil åpne for virksomhet i områder som ligger dypt midt i Nord-Atlanteren. Vi snakker potensielt om det største naturinngrepet Norge kan begå noensinne, med et område på størrelse med 3/4 av Norges landareal, mellom Norge, Island, Grønland og Svalbard. 

Går aktivt imot forskningsbaserte råd

Det er ikke bare miljøbevegelsen som reagerer sterkt på denne uansvarligheten, flere land, institusjoner, forskere og selv store selskaper er imot gruvedrift på havbunnen.

Vi snakker potensielt om det største naturinngrepet Norge kan begå noensinne, med et område på størrelse med 3/4 av Norges landareal.

Marte Hansen Haugan
Leder i Changemaker, spaltist i Altinget

Lise Øvreås, som er leder av Det Norske Videnskaps-Akademi, sa i fjor høst at det var pinlig å være norsk forsker i internasjonale fora for tiden. Hun føler seg ikke lyttet til politikerne, og det er hun ikke alene om å føle på. Stortinget og regjeringen går aktivt imot forskningsbaserte råd, noe som er totalt kunnskapsløst og ansvarsløst, og strider med føre-var-prinsippet. Selv ikke BMW, Google eller Microsoft ønsker å bruke havbunnsmineraler. Det burde kanskje ringe en bjelle hos norske politikere? 

Klima og natur er ikke førende for regjeringens politikk 

I Hurdalsplattformen står det klinkende klart at «klima og natur skal være en ramme rundt all politikk». Så langt er Norges klima- og miljøpolitikk langt fra noe å skryte av, og vi er ikke i nærheten av å nå det vi har forpliktet oss til.

En plan som potensielt raserer livet på havbunnen er det motsatte av å legge klima og miljø til grunn. Norge vil satse på en ressurskrevende, usikker teknologi, som vi ikke vet om vil gi oss et gunstig utbytte. Det er ikke å føre en bærekraftig og forsvarlig politikk. 

Gruvedrift på havbunnen er et av de tydeligste eksemplene på tiltak som med stor sannsynlighet vil medføre drastiske konsekvenser for naturen. Naturmangfold har dessverre for vane å komme i skyggen av klimaendringene, og klimatiltak har gjentatte ganger vist seg å gå på bekostning av natur. Det er helt avgjørende at regjeringen evner å se natur og klima i sammenheng dersom vi skal løse krisene vi ståre overfor. 

Les også

Er prisen verdt å ødelegge verdens største karbonlager?

I dyphavet foregår det mange økosystemprosesser som er nødvendige for at jordens naturlige systemer skal fungere, opptak og lagring av store mengder karbon er en av dem. Det gjør dyphavet til et gigantisk karbonlager, som vi nå risikerer å ødelegge dersom det blir forstyrret med menneskelig aktivitet. Det er antageligvis millioner av arter i dyphavet, hvor mange ikke er oppdaget enda, og havområdene i Arktis har mange viktige marine arter.

Det er et paradoks at Norges statsminister leder det internasjonale havpanelet, samtidig som vi er det første landet i verden som åpner opp for gruvedrift på havbunnen i stor skala.

Marte Hansen Haugan
Leder i Changemaker

FNs høykommissær for menneskerettigheter har sagt at det er stor risiko for potensielt «systemisk skade» og «direkte og indirekte konsekvenser for lokalsamfunn og levebrød som er avhengige av disse økosystemene for å overleve, noe som kan påvirke retten til arbeid og liv». Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske Undersøkelse og Miljødirektoratet har også kommet med kraftig kritikk.

Nå er det på tide at Jonas Gahr Støre lytter til fagfolkene og ikke bare tenker på hvordan lommeboka blir lettest mulig tjukk. 

Norges omdømme svekkes 

Det er et paradoks at Norges statsminister leder det internasjonale havpanelet, samtidig som vi er det første landet i verden som åpner opp for gruvedrift på havbunnen i stor skala. Det går derimot ikke ubemerket, og verdens land følger med.

Under klimatoppmøtet i Dubai mottok Norge 2. Plass i prisen «Fossil of the day» for regjeringens planer om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Internasjonale organisasjoner har samlet inn hundretusenvis av underskrifter for å vekke oppmerksomhet, og verdenskjente skuespillere har reist til Norge for å delta på demonstrasjon og markering. 

Enda ett av Støre-regjeringens grønnvaskingsprosjekt

Gruvedriften blir begrunnet som nødvendig for det grønne skiftet, men vi er mange som synes det er en feil framstilling for den omstillingen som kreves. Utvinningen av de nødvendige mineralene som trengs vil ikke være tilgjengelig før lenge etter at Norge skal ha nådd mange av sine klimamål, så dette er på mange måter enda et av Støre-regjeringens grønnvaskingsprosjekt.

Norges legitimitet som havnasjon er alvorlig svekket.

Marte Hansen Haugan
Spaltist i Altinget, leder i Changemaker

Norges legitimitet som havnasjon er alvorlig svekket, og Norge må få på plass reelle klimatiltak dersom vi skal ha noe som helst kredibilitet igjen internasjonalt. 

Norge har forpliktet seg til å beskytte og gjenopprette havets helse, forvalte havet bærekraftig og sikre havets rikdom for fremtidige generasjoner. Å gjennomføre gruvedrift på havbunnen er det totalt motsatte, og det er på tide at regjeringen innser dette og ikke potensielt skaper katastrofale ødeleggelser som vi ikke kan gjøre noe med.

Les også

Omtalte personer

Marte Hansen Haugan

Leder for Changemaker

Andreas Bjelland Eriksen

Klima- og miljøminister (Ap)
siviløkonom (Norges Handelshøyskole, 2017)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00