Debatt

En ny presidentperiode for Trump vil påvirke Arktis

Det er underlig, men Donald Trumps domfellelse på 34 tiltalepunkter i en domstol i New York reduser ikke sannsynligheten for at han vil være på stemmeseddelen i presidentvalget i november, med en reell sjanse til å bli valgt. Hva vil de internasjonale konsekvensene av en ny presidentperiode være, spesielt med fokus på mulige innvirkninger på forholdene i Arktis?

Republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, kan vinne valget i november. Her fra et av rettsmøtene fra et av de mange rettsmøtene som han har deltatt i.
Republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, kan vinne valget i november. Her fra et av rettsmøtene fra et av de mange rettsmøtene som han har deltatt i.Foto: Justin Lane / Reuters / NTB
Evan T. Bloom
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Valget vil med stor sannsynlighet dreie seg om, med mindre noe uforutsett oppstår, dagens president Biden og tidligere president Trump. Valgresultatet avhenger av hvem som vinner i de enkelte delstatene.

I de fleste delstatene er det historisk sett det samme partiet som vinner, og valget vil avgjøres i en håndfull «vippestater». Trump har over tid en tydelig ledelse på meningsmålinger i de fleste av disse vippestatene. Dette kan bety at tidligere president Trump vil vinne valget.

Som tidligere embetsmann med flere tiårs erfaringer fra tidligere administrasjoner, inkludert den forrige Trump administrasjonen, kan jeg si noe om forventninger til politikkutformingen i en ny Trump administrasjon.

Miljø- og klimaspørsmål er sentrale for arktiske stater, og amerikanske prioriteringer vil endre seg betydelig hvis Trump blir valgt. Spesielt vil politikken rundt klimaendringer bli fundamentalt endret.

Slike handlinger vil bidra svært negativt for internasjonale forsøk på å redusere klimakrisen.

Evan T. Bloom
Seniorrådgiver, UiT

Det er sannsynlig at Trump igjen vil trekke USA ut av Parisavtalen og bort fra globale programmer for å redusere klimagassutslipp. Han har allerede lovet å fjerne innenlandske reguleringer som begrenser olje- og gassproduksjonen, og foreslått at lederne i oljeselskaper donerer 1 milliard dollar til hans kampanje gitt fordelene selskapene vil ha med Trump i presidentstolen.

Slike handlinger vil bidra svært negativt for internasjonale forsøk på å redusere klimakrisen. Og når andre land ser at historiens største karbonforurenser ikke bidrar effektivt for å redusere klimaproblemet, vil de også nøle med å sette inn effektive tiltak.

Disse politikkendringene vil bidra til at USA vil samarbeide dårligere med de fleste arktiske nasjoner som er fokusert på klimaspørsmål. Den amerikanske regjeringen kan komme til å redusere sin støtte til klimaforskning, for eksempel forskning knyttet til smeltende permafrost, undersøkelser av kryosfæren og økt havforsuring.

Det vil være mindre fokus i USA på bevaring av marine miljøer i Arktis. På den annen siden, og i tråd med erfaringer fra den forrige Trump-administrasjonen, vil Trump støtte bærekraftig fiskeriforvaltning og innsats for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og den amerikansk deltakelse i avtalen om å forhindre uregulert fiske i Polhavet vil muligens ikke bli påvirket selv om Russland og Kina også deltar.

Seniorrådgiver ved UiT, Evan T. Bloom.
Seniorrådgiver ved UiT, Evan T. Bloom. Foto: Universitetet i Tromsø (UiT)

Den tidligere Trump-administrasjonens embetsmenn forhindret Arktisk råd fra å uttale seg om alvoret i klimakrisen. Selv om rådets nåværende effektivitet og aktiviteter er begrenset som følge av Ukraina-krigen, kan vi forvente at en ny Trump-administrasjon vil følge en lignende tilnærming og blokkere ambisjonene til andre arktiske stater som ønsker at rådet skal fokusere på klimakrisen.

En såkalt «America First»-utenrikspolitikk har ikke tillit til utenlandske institusjoner, og ser på dem som hindringer for amerikanske ambisjoner, og dermed vil USA stole mindre på Arktisk råd og organisasjoner som kan ha innflytelse på arktisk politikk, som FN og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.

En fremtidig Trump-administrasjon vil sannsynligvis se på smeltende havis som en mulighet for økonomiske gevinster snarere enn et forvarsel på uopprettelige klimaendringer. En ny Trump-administrasjon vil utvilsomt søke å fjerne hindringer for gruvedrift og tilgang til kritiske mineraler i Alaska og gjennom hele Arktis.

Når det gjelder arktisk sikkerhet, kan det være noen nye retninger i politikken, men hva er uklart. Med Finland og Sverige som NATO-medlemmer, er Arktisk sikkerhet styrket. Men hvordan en ny Trump-administrasjon vil nærme seg forholdet til Russland, Arktis’ største stat, inkludert dets økende militære samarbeid med Kina, er ikke lett å forutsi.

Vi har sett Trump uttrykke beundring for autoritære ledere, men også en vilje til å fremme en anti-Kina-politikk, og han har truet med omfattende endringer som kan øke spenningen.

Hvis han bestemmer seg for å redusere eller trekke tilbake militær hjelp til Ukraina, muligens som en innrømmelse til Russland, og tvinge frem en fred som inkluderer territoriale innrømmelser til Russland, kan dette ha mange implikasjoner for hvordan andre arktiske stater håndterer forholdet til Russland.

Presidenten kontrollerer i stor grad utenrikspolitikken, og endringen i amerikansk ledelse vil raskt merkes av arktiske allierte.

Evan T. Bloom
Seniorrådgiver, UiT

Trumps negative forhold til NATO, og hans kritikk av mange medlemsland som betaler for lite inn til alliansen, er velkjente. Imidlertid har mange NATO-medlemmer under Biden-årene økt sine forsvarsutgifter (i stor grad som en reaksjon på trusselen fra Vladimir Putin, ikke på grunn av USAs kritikk). Forhåpentligvis vil han oppfylle Amerikas grunnleggende traktatforpliktelser i NATO, men hans entusiasme for å gjøre det kan være begrenset.

I hvilken grad Trump, hvis han blir valgt, kan gjennomføre sin politikk, vil delvis avhenge av om republikanerne får flertall i Kongressen. Presidenten kontrollerer i stor grad utenrikspolitikken, og endringen i amerikansk ledelse vil raskt merkes av arktiske allierte.

I amerikansk politikk er fem måneder lang tid, så ting kan se annerledes ut i november. Det kan tenkes at Joe Biden får støtte til en ny presidentperiode. Imidlertid er det en reell mulighet for at ikke bare Amerikas fortid, men også dens fremtid, vil involvere Donald Trump.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024