Debatt

Energiministeren: Trygg forvaltning av norske ressurser

Hvorfor i all verden skal vi egentlig utforske muligheten for å utvinne havbunnsmineraler? skriver energiminister Terje Aasland (Ap) i et tilsvar til Martin Melvær i Bellona.

Som Bellona selv skriver, er det forventet at behovet for mineraler vil mangedobles det neste tiåret. Da vil ikke resirkulering være nok – vi må rett og slett finne flere gode kilder. Det er her arbeidet med havbunnsmineraler kommer inn, skriver energiminister Terje Aasland (Ap).
Som Bellona selv skriver, er det forventet at behovet for mineraler vil mangedobles det neste tiåret. Da vil ikke resirkulering være nok – vi må rett og slett finne flere gode kilder. Det er her arbeidet med havbunnsmineraler kommer inn, skriver energiminister Terje Aasland (Ap).Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Terje Aasland
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Omstillingen til en utslippsfri fremtid er krevende. Vi kommer til å trenge mer energi og mye mineraler, og vi må få tak i disse ressursene uten å gjøre oss for avhengige av enkeltland. Ressursene bør også hentes ut på en måte som ivaretar både miljøet og arbeiderne på en måte som vi kan stå inne for i Norge. I dag er det ikke alltid tilfelle, og det er i tillegg få stater som kontrollerer ressursene og prosesseringskapasitetene.

Regjeringen mener demokratiske land har et ansvar for å undersøke hvordan vi kan bidra til å få tak i alle mineralene verden trenger til det grønne skiftet på en bærekraftig og trygg måte. For Norge sin del så kan havbunnsmineraler kanskje være en mulighet. Foreløpig vet vi ikke det, til det trenger vi mer kunnskap, og derfor har regjeringen åpnet et område på norsk sokkel slik at vi kan lete mer og nettopp øke kunnskapsgrunnlaget. 

Les også

Skrittvis og kunnskapsbasert tilnærming

Ikke alle er enige i denne prioriteringen.

I et innlegg på Altinget retter Martin Melvær i Bellona skarpt skyts mot regjeringens politikk på havbunnsmineraler. Han hevder at regjeringen bevisst farer med løgn om en industri som er bare på jakt etter statsstøtte. Dette er selvfølgelig ikke riktig. 

Norge skal være verdensledende når det gjelder fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbunnsmineraler som er helhetlig, bærekraftig og forsvarlig.

Terje Aasland
Energiminister (Ap)

Som Bellona selv skriver, er det forventet at behovet for mineraler vil mangedobles det neste tiåret. Da vil ikke resirkulering være nok – vi må rett og slett finne flere gode kilder. Det er her arbeidet med havbunnsmineraler kommer inn. Parallelt med landbasert mineralaktivitet, og ikke på bekostning av, vil regjeringen undersøke muligheten for fremtidig bærekraftig og forsvarlig havbunnsmineralutvinning på norsk sokkel.

Norge skal være verdensledende når det gjelder fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbunnsmineraler som er helhetlig, bærekraftig og forsvarlig. Vi legger derfor til rette for en skrittvis, kunnskapsbasert tilnærming der hensynet til miljø vil bli ivaretatt i alle faser av virksomheten.

Vi skal være et foregangsland

Åpningen for mineralvirksomhet på havbunnen betyr ikke at det er gitt tillatelse til utvinning av havbunnsmineraler, men at staten kan tildele tillatelser til private selskaper som i første omgang gjør det mulig å sette i gang med leting og kunnskapsinnhenting. Det er snakk om å undersøke om det er mulig å gå videre med utvinning på en forsvarlig og bærekraftig måte. Deretter kan selskapene søke om tillatelse til å utvinne ressursene. Slike tillatelser vil kun gis dersom utvinningsplanen viser at den foreslåtte utvinningen kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte – både for miljøet og for arbeiderne. De første planene for utvinning skal også godkjennes av Stortinget. 

Før noen form for utvinning kan skje, må søknaden gjennom en grundig, gjennomarbeidet og trygg forvaltningsprosess.

Terje Aasland
Energiminister (Ap)

Før noen form for utvinning kan skje, må søknaden gjennom en grundig, gjennomarbeidet og trygg forvaltningsprosess.

Arbeidet med havbunnsmineraler kommer i tillegg til arbeidet med å øke gjenbruken av mineraler og går ikke på bekostning av regjeringens satsing på mineralutvinning fra land. Norge har drevet med mineralutvinning på land siden 1600-tallet, og dette anses som en svært moden og etablert industri.

Norge er en hav- og kystnasjon, og vi forvalter fantastiske naturverdier. Vi er, og skal fortsatt være, et foregangsland når det gjelder ansvarlig ressursforvaltning. Norge har gode forutsetninger for å bidra med forsvarlig forsyning av mineraler til det grønne skiftet – særlig på land, og kanskje også fra havbunnen. 

Les også

Omtalte personer

Martin Sveinssønn Melvær

Teamleder materialer og industri, Miljøstiftelsen Bellona
Siv.ing. Energi og miljø

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00