ESA undersøker flere sider ved statens tog-avtaler med Vy

Dobbelt spor? Nå ligger to jernbanesaker på bordet i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel for mulig brudd på EØS-avtalen. ESA ser nærmere på statens forhold til Vy, både når det gjelder direktetildeling av kontrakt og mulig ulovlig offentlig støtte.

Det går alltid et tog. Men ESA vurderer nå blant annet om togbilletten staten har betalt til Vy, har vært for høy.
Det går alltid et tog. Men ESA vurderer nå blant annet om togbilletten staten har betalt til Vy, har vært for høy.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Christina Kullmann Five

Onsdag meldte ESA i en pressemelding at de åpner en formell undersøkelse av mulig ulovlig offentlig støtte til jernbaneselskapet Vy.

Dette er saken

Vygruppen AS eies av den norske stat og driver persontransport med jernbane i Norge.

ESA har besluttet å åpne en formell gransking etter å ha mottatt tre klager om at betaling fra norske myndigheter til Vygruppen og datterselskapet Vy Gjøvikbanen AS utgjør ulovlig statsstøtte.

– Vår foreløpige oppfatning er at det

Altinget logoEU/EØS
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om EU/EØS samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her
0:000:00