Espen Barth Eide får tungt forhandlingsansvar om utslippskutt fram mot COP28

Norges klima- og miljøminister skal lede arbeidet med å få på plass større ambisjoner om utslippskutt fram mot klimatoppmøtet i Dubai i desember, sammen med Singapores klimaminister. En fersk rapport viser at det må store og raske grep til, da vinduet for å klare 1,5-gradersmålet lukkes raskt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er ydmyk og beæret over å ha fått tillit til å lede nok en runde med klimatoppmøte-forhandlinger.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er ydmyk og beæret over å ha fått tillit til å lede nok en runde med klimatoppmøte-forhandlinger.Foto: Frederik Ringnes / NTB
Elisabeth Bergskaug

Mandag annonserte sekretariatet for FNs klimakonvensjon at klima- og miljøminister Espen Barth Eide får ansvaret for uformelle forhandlinger for å øke ambisjonene for utslippskutt fram mot klimatoppmøtet COP28 i Dubai i desember, sammen med klima- og miljøminister Grace Fu fra Singapore. 

– Nå skal vi inn i det største og viktigste av alle spørsmål. Og dette er kanskje det viktigste klimatoppmøtet etter Paris, fordi det er halvveis mellom 2015 og 2030. FNs klimapanel forteller oss at hvis ikke utslippene globalt går ned fra 2025, så kan vi glemme 1,5-gradersmålet, sier Barth Eide til Altinget. 

Sist uke presenterte FNs klimakonvensjon en løypemelding for arbeidet med å nå målene fra Parisavtalen om å holde den globale oppvarmingen til godt under 2 grader og helst under 1,5 grader, kalt «The global stocktake». Heretter skal en slik løypemelding presenteres hvert femte år. 

Oppsummert viser løypemeldingen at: 

  • Parisavtalen har ført til betydelig framgang for klimahandling globalt. Det trengs imidlertid mye mer handling på alle områder og fra alle aktører, nå, hvis de langsiktige målene i Parisavtalen skal nås. 
  • Vinduet for å klare 1,5-gradersmålet lukkes raskt.  
  • Det må settes mer ambisiøse klimamål. For å klare 1,5-gradersmålet, må de globale utslippene kuttes med 43 prosent i 2030 og 60 prosent i 2035 sammenlignet med 2019, før verden når netto nullutslipp i 2050. 
  • Målet om netto nullutslipp i 2050 krever omfattende systemendringer i alle sektorer, inkludert å skalere opp fornybar energi samtidig som all fossil energi der utslippene ikke fanges og fjernes blir faset ut («unabated fossil fuels»). Samtidig må all avskoging ta slutt, utslippene fra metan og andre klimagasser enn CO2 må ned (altså må landbruksutslippene kuttes drastisk), og det er behov for tiltak både for tilbud og etterspørsel. 

Jobber for å erstatte «fase ned» med «fase ut» 

«Unabated fossil fuels»:

Formuleringen i slutterklæringen fra COP27 sier verden skal fase ned «unabated fossil fuels», og vestlige oljeproduserende land, som Norge, tar til orde for å fase ut «unabated fossil fuels». Ordet unabated viser til fossil energi hvor man ikke får fjerne CO2-en. Dersom man kan fange og lagre CO2 fra fossil energi, eller gjøre den om til blå hydrogen, er klimagassutslippene «abated». Formuleringen åpner derfor for fortsatt fossil energiproduksjon, all den tid utslippene blir kuttet samtidig.

Løypemeldingen viser hvilke utfordringer Espen Barth Eide står overfor når han og Grace Fu skal få resten av verden med å styrke ambisjonene for utslippskutt. 

På COP26 i Glasgow for to år siden, kom det for første gang inn en formulering om fossil energi i slutterklæringen, der det ble satt et mål om å «fase ned» kull. Under COP27 i fjor ble man enige om å styrke innsatsen for å fase ned «unabated kull» og å fase ut ineffektive subsidier av fossil energi. 

Barth Eide vil jobbe for å styrke formuleringen fra «fase ned» til «fase ut», og få det til å gjelde all fossil energi – ikke bare kull. Han peker på at det var noe G7-landene klarte å bli enige om tidligere i år. Flere oljeproduserende vestlige land, som Norge, USA og Canada, støtter språk om utfasing av «unabated» fossil energi. Land som Russland og Saudi-Arabia motarbeider imidlertid alle formuleringer og ned- og utfasing, så oppgaven blir vanskelig. 

Som forhandlingsleder må Barth Eide i tillegg gå inn i avskoging, metanutslipp og landbruk. 

– Det blir skikkelig tøft, men veldig spennende. Jeg er ydmyk og beæret over å ha fått jobben. Det er en stor tillitserklæring.

Les også

Møtes på FNs generalforsamling neste uke 

Arbeidet med uformelle forhandlinger starter for alvor på den kommende høynivådelen av FNs generalforsamling i New York neste uke, der statsledere og klimatopper fra alle verdens land er til stede. 

– Vi skal da lede konsultasjoner med alle verdens land, organisert i ulike grupper, for å prøve å finne ut hva vi kan få til på utslippskutt, sier Barth Eide. 

Det er ikke første gang han får tillit som forhandlingsleder før eller under FN-toppmøter. 

Ministrene Grace Fu og Espen Barth Eide hadde et lignende oppdrag på COP26 i Glasgow og COP27 i Sharm El Sheikh, der de ledet forhandlingene fram mot en endelig ferdigstillelse av Parisavtalens artikkel 6, om reglene for det globale kvotemarkedet. 

FNs klimakonvensjon pleier å sette sammen par med én regjeringsrepresentant fra et land i det globale sør med én regjeringsrepresentant fra et land i det globale nord på vegne av vertslandet når sentrale temaer skal forhandles før og under et klimatoppmøte. 

I forkant av årets klimatoppmøte i Dubai, har konvensjonen og vertsnasjon De forente arabiske emirater satt ned fire par til å lede forhandlinger fram mot møtet: 

  • Barbara Creecy fra Sør-Afrika og Dan Jørgensen fra Danmark leder uformelle forhandlinger om løypemeldingen The global stocktake. 
  • Maisa Rojas Corradi fra Chile og Jennifer McAllister fra Australia leder uformelle forhandlinger om klimatilpasning. 
  • Grace Fu fra Singapore og Espen Barth-Eide fra Norge leder uformelle forhandlinger om å øke ambisjonene for kutt av klimagassutslipp. 
  • Yasmine Fouad fra Egypt og Steven Guilbeault fra Canada leder uformelle forhandlinger om implementering, blant annet for å sørge for tilstrekkelig finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

Les også

Endringslogg: I en tidligere versjon av saken sto det at man på COP27 i fjor ble enige om å «fase ned» all fossil energi der CO2-en ikke kan fanges og fjernes. Dette stemmer ikke, og artikkelen er oppdatert med riktig informasjon. På COP27 ble man enige om å styrke innsatsen for å fase ned «unabated kull» og å fase ut ineffektive subsidier av fossil energi. 

Omtalte personer

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

Dan Jørgensen

Minister for utviklingssamarbeid og global klimapolitikk (S), Danmark
cand.scient.pol. (Aarhus Universitet, 2004)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00