EU beordrer olje- og gasselskaper til å bidra til finansieringen av ny grønn industri-pakke

Nylig kom Rådet og Europaparlamentet til enighet om en ny lov for grønn industri, Net-Zero Industry Act. Karbonfangst pekes på som en vesentlig faktor, og oljeselskaper kan bøtelegges hvis de ikke bidrar. NHO er positive og sier EU har ledertrøyen i klimakampen.

EU-flagget foran Kommisjonens hovedkvarter, den kjente Berlaymontbygningen i Brussel.
EU-flagget foran Kommisjonens hovedkvarter, den kjente Berlaymontbygningen i Brussel.Foto: REUTERS / Yves Herman
0:000:00