EU-kommisjonen vil rydde opp i Airbnb-markedet

Airbnb kan bli tvunget til å rapportere informasjon om sine brukere til medlemslandenes myndigheter, ifølge et forslag fra EU-kommisjonen. Målet er å stoppe ulovlig utleie og hindre et usunt marked for både leiligheter og turisme.

Foto: AP Photo/Patrick Semansky
Louise Carlsson-Örning

EU-kommisjonen ønsker å øke åpenheten i markedet for korttidsleie av boliger for å forhindre ulovlig utleie og bidra til en mer bærekraftig reiselivsnæring.

Kommisjonen foreslår at utleietjenester som Airbnb skal pålegges å rapportere opplysninger om identiteten og utleievirksomheten til utleierne som bruker deres tjenester, til myndighetene.

– Dagens forslag vil sikre at lokale myndigheter har dataene de trenger for å sikre et bærekraftig marked for korttidsleie, for å motvirke ulovlig utleie og for å bidra til et balansert turismesystem, sa Thierry Breton, EU-kommissær med ansvar for det indre marked i en skriftlig uttalelse.

Dagens forslag vil sikre at lokale myndigheter har dataene de trenger for å sikre et bærekraftig marked for korttidsleie, for å motvirke ulovlig utleie og for å bidra til et balansert turismesystem

25 prosent av overnattingene

Korttidsleie har økt kraftig innenfor EU, hovedsakelig som følge av plattformene som er innført, og utgjør i dag en fjerdedel av reiselivets overnattinger innenfor EU. Pandemien har styrket markedet ytterligere, og mellom 2021 og 2022 økte leieprisene med 138 prosent, ifølge EU-statistikk.

Ifølge kommisjonen gir markedet muligheter for reiselivet, men også utfordringer i form av stigende boligpriser som følge av at aktører velger å kjøpe bolig i attraktive reiselivsområder utelukkende for utleie. En utvikling de nå ønsker å dempe gjennom satsingen.