Europa er splittet i svar på USAs subsidepakke

USAs rause subsidiepolitikk truer konkurransekraften til europeisk industri. EUs medlemssland vil lokke egne bedrifter til å bli i Europa, men møter utfordringen på ulik måte. EU-kommisjonens sjef for konkurranse forsøker å samle troppene. 

EU-kommisjonens kommisjonær for konkurranse, danske Margrethe Vestager, varsler i et brev til EU-ministrene at ukritisk bruk av subsidier kan true det intern samarbeidet i EU.  
EU-kommisjonens kommisjonær for konkurranse, danske Margrethe Vestager, varsler i et brev til EU-ministrene at ukritisk bruk av subsidier kan true det intern samarbeidet i EU.   Foto: Jean-Francois Badias/AP Photo/NTB
Christina Kullmann Five

I følge nettstedet Politico sendte EUs kommisjonær for konkurranse, Margrethe Vestager, i forrige uke et brev til EU-ministrene om at Europeisk industri står oppe i en rekke utfordringer. Vestager peker på ulike fremgangsmåter å møte utforderingen på, og ber om ministrenes tilbakemeldinger.

Margrethe Vestager

Vestager er en dansk politiker fra Radikale Venstre (RV). Hun er ledende visepresident i EU-kommisjonen, hvor Ursula Von der Leyen er president. Vestager er også kommisjonær med ansvar for konkurransespørsmål i EU (DG Competition).

Vestager har vært leder i Radikale Venstre, medlem av Folketinget og minister i flere danske regjeringer.

Kilde: wikipedia.

DG Competition - EUs general direktorat for konkurranse (DG Comp)

DG Comp er ansvarlig for EUs konkurransepolitikk og for håndheving av EUs konkurranseregler, i samarbeid med nasjonale konkurransemyndigheter.

EUs konkurranseregler er gitt i artikkel 101-106 i traktaten om EUs virkemåte (TFEU). Hensikten med reglene er å ha like regler for konkurranse i EU, slik at alle selskaper konkurrerer likt og rettferdig på sine fordeler. Dette skal komme forbrukere, bedrifter og den europeiske økonomien som helhet til gode.

Konkurransepolitikken oppfordrer bedrifter til å tilby forbrukerne varer og tjenester på gunstigste vilkår. Det oppmuntrer til effektivitet og innovasjon og reduserer prisene. For å være effektive krever konkurranse at selskaper handler uavhengig av hverandre, og er underlagt presset fra konkurrentene.