EUs helseunion: Høyre etterlyser forhandlingsstrategi fra regjeringen

Regjeringen vil så gjerne komme i gang med formelle forhandlinger med EU om forsterket helseberedskap, men får det ikke til. Høyre mener det framstår som at regjeringen mangler en strategi for å komme i gang med formelle forhandlinger.

Utenrikspolitisk talsperson i Høyre og leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, mener det ikke hjelper med uformelle samtaler for å få en avtale med EU om et forsterket helseberedskapssamarbeid.
Utenrikspolitisk talsperson i Høyre og leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, mener det ikke hjelper med uformelle samtaler for å få en avtale med EU om et forsterket helseberedskapssamarbeid.Foto: Javad Parsa / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

– Pandemien viste hvor sårbar Norge er alene. For å gjøre oss bedre rustet til å møte framtidige kriser, arbeider regjeringen for deltakelse i et styrket helseberedskapssamarbeid med Europa, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) under sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i Stortinget forrige uke.

Han gjorde det klart at regjeringen ønsker at Norge skal delta i EUs styrkede helseberedskapssamarbeid. Men siden dette samarbeidet vil gå ut over rammene for EØS-avtalen, vil norsk deltagelse kreve en separat avtale med EU.

– Vi har en god, uformell dialog med EU om en slik avtale. Vi ønsker nå å starte formelle forhandlinger, og regjeringen arbeider aktivt for å få framdrift i denne prosessen, sa Eide i Stortinget.

Altinget logoHelse
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om helse samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00